Na Yumama Instagram profilu svakog ponedeljka imate mogućnost da postavite pitanja stručnjacima, a ove nedelje za vas je bila tu Nevena Toskić, školski pedagog, i vrlo rado je odgovorila na sve što vas je zanimalo.

Brojna pitannja su stigla, posebno vas je zanimao upis u prvi razred, a evo šta je pedagoškinja imala da kaže na te teme.

Šta dete treba da zna kada ide na testiranje za prvi razred?

Pre testiranja dete treba da pripremite za taj dan tako što ćete mu objasniti gde ide i zbog čega. Dete treba da bude odmorno i zdravo.Uvežbavanje deteta pred samo testiranje je pogrešno jer stvara konfuziju. Neophodno je da dete izgovara sve glasove pre polaska u prvi razred, skoncentrisano je na jednu aktivnost dok je ne završi, zna da opiše svoje okruženje, prepoznaje boje, boji u okviru linije, sposobno je da nacrta crtež sa detaljima na njemu, prati uputstva koja dobija od odraslih.

Testiranje deteta polazna je tačka školovanja i tada dobijamo informaciju na kom je nivou dete u datom trenutku. Uspeh u učenju i napredovanje deteta biće određeno brojnim drugim faktorima. Nije floskula i reći, priprema za polazak u školu je sve što roditelj radi sa detetom do tada.

Da li dete treba da zna da čita pre prvog razreda?

Dete ne mora da zna da čita kada krene u prvi razred.Trebalo bi da do tada, izgovara sve glasove, prepoznaje kojim slovom počinje i završava se određena reč. U početku su to kraće a kasnije sve kompleksnije reči. Treba da zna da opiše neki događaj, emisiju koju je gledalo ili priču koju je slušalo. Ako dete želi da nauči da čita, omogućite mu to. U početku slovo po slovo, zatim slogovno, sricanje. Ne treba stvarati kod deteta otpor insistiranjem da nauči da čita pre polaska u školu. To će za dete biti mnogo pogubnije kada krene u školu nego što će štetu napraviti nepoznavanje čitanja.

Devojčice, škola, učenici
Shutterstock Devojčice na školskom času

Da li stariji sin treba da vodi mlađu sestru u svoje društvo?

Stariji brat može voditi sestru u svoje društvo ako se oboje sa tim slože. Ovde se postavlja i pitanje kog su uzrasta deca. U odnosu na to odgovor bi bio određeniji.
Takođe, mislim da je dobro i da sestra ima svoje društvo, a naročito ako je brat zaštitnički nastrojen. Na ovaj način ona sama stvara svoja poznanstva i socijalne kontakte. Sa druge strane stariji brat može ovo doživeti kao obavezu i stvoriti kod sebe stalni osećaj da mora da "čuva" mlađu sestru.

Da li roditelji treba da uče sa decom i do koje mere?

Roditelj treba da bude pomoć pri učenju svojoj deci. Kada krenu u školu za početak deca treba da budu odgovorna za svoje stvari (sveske, knjige, pribor). Treba ih osamostaljivati da sami pamte ili pišu šta su im domaći zadaci. Pogrešno je da roditelji na viber i drugim grupama razmenjuju informacije o domaćim zadacima ili materijalima neophodnim za časove. To je obaveza njihove dece. Dobro je da osluškujete svoje dete i kada je u pitanju učenje date im prostor da sami uče ili rade domaći zadatak, a kada procene da im je oko nečega pomoć potrebna tu pomoć zatraže od vas. Na ovaj način dete učite da se polako osamostaljuje. U suprotnom, nema granice kada je učenje sa detetom koje nije samostalno u pitanju. Iz prakse znamo da što se dete duže oslanja na vas u procesu učenja biće sve zavisnije od vas, a takođe će školu početi da posmatra kao vašu obavezu. Ovde bih istakla i da postoje deca kojima je vođenje i pomoć neophodna u tokom dužeg vremenskog intervalu, a to su deca sa određenim poremećajima u učenju ili razvojnim poremećajima.

Dete, čitanje, učenje, disleksija
Shutterstock Devojčica sa disleksijom pokušava da čita

Da li mobilni telefon utiče na uspeh deteta?

Mobilni telefon nije presudan za loš uspeh deteta u školi. Ono što je sigurno je da je nekontrolisano korišćenje bez nadzora, vremenskog ograničenja i praćenja sadržaja koji se gleda, poguban po decu. Dakle, na roditelju je na koji način uvodi telefon u detetov život, koliko vremenski mu dozvoljava da ga koristi i sa kojim sadržajem. Dobro je postaviti porodična pravila vezana za korišćenje mobilnih telefona, na primer ne koriste se tokom obroka, pre spavanja se odlažu na jedno mesto… Vaše je da te dogovore napravite zajedno sa decom i to treba da bude pravilo koje će svi članovi poštovati.

(Yumama/ Nevena Toskić)

Nevena Toskić
Nevena Toskić Nevena Toskić