Čitanje i pisanje su veštine koje svako dete savlada, ali roditelji su na mukama kada dođe vreme da ih tome uče. Od samog početka školovanja najviše se radi na usvajanju ovih veština, jer što pre ovlada njima, dete će moći da potpunije usvaja znanja iz ostalih predmeta i zato je čitanje ključna sposobnost i prediktor akademskog uspeha.

Ono što svaki roditelj treba da zna jeste da niste dužni da decu naučite da čitaju pre nego što krenu u školu, ali im možete pomoći da te veštine što brže usavrše.

Čitanje je kompleksan proces koji se ne događa sam od sebe, a najbolji način da decu naučite toj veštini je da taj proces učinite zabavnim. Kada je u pitanju čitanje, sledeće vežbe i aktivnosti mogu da budu veoma efikasne:

Čitajte naglas

Čitajte im naglas priče ili pesme, koristeći drugačije glasove i odgovarajuće eksresije za junake i naratora. Na taj način će vaše dete polako učiti kako da čita odgovarajućom brzinom, da ističe i razume delove teksta.

Čitajte rimovane pesmice

Ove pesmice ne služe samo za zabavu već omogućavaju detetu da razaznaje glasove i uče ga kako da čita na slogove. Možete ih izgovarati zajedno, a veoma zabavno i korisno biće ako počnete i sami da smišljate sopstvene rime.

Rastavljajte reči na slogove

Olakšajte detetu tako što ćete ga učiti da čita kraće reči. Počnite tako što ćete vežbati slovo po slovo, zatim slog po slog ili po dva sloga dok ne dođete do toga da može da pročita celu reč.

Dete, knjiga, učenje, čitanje
Shutterstock Devojčica uči da čita

Ukrasite dečiju sobu posterima sa rečima

Na taj način stvorićete okruženje koje će ga podsticati da čita. Pitajte dete koje slovo označava koji glas i koja još reč počinje na to isto slovo.

Koristite modernu tehnologiju

Naša deca odrastaju u 21. veku i da biste ih motivisali da istraju u učenju, potrebno je da uključite sredstva koja oni vole i razumeju. Možete zajedno igrati na računaru igru vešala, sastavljanje reči od slova ili neku drugu igru kreiranu za učenje čitanja u ranom uzrastu.

Čitanje i crtanje

Dete ima zadatak da nacrta neku scenu iz omijene knjige ili lika iz priče koju ste čitali. Nakon toga vaš prvak može da napiše kratak opis onoga što je nacrtao.

dete-crta-porodica.jpg
Shutterstock Dete crta

Postanite pesnici

Najbolji način da se ovlada jezikom jeste da se on koristi. Čitajte zajedno kratke pesmice i razgovarajte o njima, a potom pokušajte da zajedno sastavite sopstvene pesmice o ljudima koje poznajete ili situacijama u kojima se nalazite.

Koristite kartice sa slovima

Sastavljajte "ozbiljne" i "smešne" reči slovo po slovo, koristeći kartice. U početku neka to budu kraće reči, a kako dete bude napredovalo, pokušajte da sklapate sve duže i duže reči.

Napravite sopstveni rečnik

Kako vaše dete bude usvajalo nove reči, beležite ih zajedno u neku svesku. Na primer, dozvolite svom mališanu da ih sam zapiše ili nacrta sliku koja će ilustrovati tu reč ili da je upotrebi u kraćoj rečenici. Kako bude rastao broj reči, tako ćete i vi biti zadovoljniji.

Svako dete uči svojim tempom i ukoliko ga požurujete ili suviše forsirate, to može biti kontraproduktivno. Koristite neke od ovih vežbica, trudite se da redovno čitate i dozvolite mu da samo izabere knjige koje bi volelo da čita. Na taj način prenećete mu ljubav prema čitanju, a to je siguran put za savladavanje čitanja, ali da se ova lepa navika zadrži tokom čitavog života.

(Yumama)