Iz našeg ličnog iskustva, kao centra koji okuplja tim stručnjaka, možemo reći da uviđamo značaj saradnje i informacija koje delimo međusobno i koje su važne za razvoj deteta. Timskim pristupom možemo da uvidimo i delujemo na sve aspekte razvoja deteta i sve sfere detetovog života. Na taj način možemo najefikasnije da budemo tu uz dete kada se desi neki problem i zajedničkim snagama mu pomognemo da ga prevaziđe.

Danas želimo posebnu pažnju da skrenemo na učitelje, koji su važan deo detetovog života onda kada je ono na jednoj od prekretnica. Važan dan za decu, ali i za roditelje. Učitelji su prvi koji su tu da prenesu nova znanja deci, da ih uključe u širu socijalnu sredinu, da neguju prijateljstva i poštovanje pravila lepog ponašanja. Sve što kroz individualne logopedske tretmane naučimo zajedno, deca kasnije pokazuju u školskoj klupi, sa jednom razlikom. Sada nisu sami u centru pažnje, već imaju učitelje koji su tu za svu decu podjednako.

Kada je u razredu dete sa posebnim potrebama, učitelj je taj koji ima novi izazov. Dete koje ima potrebu da se druži i bude uključeno, bude jednako kao i svoji drugari, a opet nije uvek tako. Vešt učitelj je pravo blago.

5. oktobar se obeležava Dan učitelja. Čestitam svim učiteljima ovaj dan i zahvaljujem im se na saradnji koju ostvarujemo. Od velikog je značaja da, pored roditelja, ostvarimo saradnju i sa prosvetnim radnicima. Oni su ti koji su, pored roditelja, koterapeuti detetu i koji nas upućuju na to koje probleme dete ima i koliko je napredovalo od kada je uključeno u logopedski tretman ili neki drugi tretman (tretman reedukacije psihomotorike, tretman senzorne integracije, psihološki tretman).

I kada odrastemo uvek se sećamo osoba koje su nas učile, jer oni su ti koji su nas naučili prve brojeve, slova, reči i rečenice, kao i mnoge stvari koje i dan danas primenjujemo u životu, bilo da su to lekcije koje se uče u školi ili su to životne lekcije.

Logoped Nataša D. Čabarkapa