Logoped dr Nataša D. Čabarkapa izdvaja sve što bi trebalo da znate o poremećaju izgovora glasa R, kako da radite sa detetom, ali i kada je vreme da se obratite logopedu za pomoć.

Glas R je po mnogo čemu specifičan. On je zvučan glas, a specifično obeležje daju mu vibracije prednjeg dela jezika. Glas R je jedini vibratorni glas u našem govornom sistemu. Zbog složene inervacije govornih organa, pojava glasa R u dečijem govoru dolazi kasnije, oko 5. godine života, jer traži određenu fiziološku zrelost. Deca nauče da ga izgovaraju tek onda kad iz raznih grupa glasova uspeju da u njega ugrade mnogobrojne osobine ostalih glasova, u odnosu na to koliko je potrebno za njegov izgovor.

S obzirom na to da glas R zahteva veliku pokretljivost jezika, složene i koordinirane pokrete jezičnih mišića i naročito pravilnu proporciju jezika u odnosu na ostale govorne organe, često se događa da bez vidnih uzroka, pored naizgled pravilno razvijenih govornih organa i sluha, dete ne može pravilno da ga artikuliše (izgovara).

Nepravilna artikulacija glasa R ili rotacizam se odlikuje izostavljanjem (omisijom), zamenom (supstitucijom) i iskrivljenim (distorzovanim) izgovorom glasa R.

 • Omisija glasa R se javlja najčešće kod mlađe dece na uzrstu do 3. godine života (vrata – v'ata).
 • Deca najčešće zamenjuju glas R glasovima J, L i W iz razloga što samo dete usled nemogućnosti pravilnog izgovora glasa R njega zamenjuje po akustičkom utisku. Može se zamenjivati i vokalima I i U.

 Postoje nekoliko tipova distorzije glasa R:

 • bilabijalno R (dvousneni rotacizam)- umesto vrha jezika vibriraju usne
 • francusko R
 • jako vibratorno uvularno R (resični rotacizam)
 • grleno R (nemačko R, podseća na glas H)
 • frikativno R bez vibracije (poluvokal W)
 • R sa jednim udarom (vibracijom) na alveole
 • R kod kojeg se samo leđa jezika dižu prema tvrdom nepcu, a neke izgovore je nemoguće svrstati u bilo koji nama poznati glasovni sistem.

U izgovoru jedne osobe kvalitet ovog glasa nije uvek isti. Najbolje se čuje u suglasničkoj kombinaciji sa plozivima (T, D, P, B, K i G), dok je njegov najlošiji kvalitet u inicijalnom položaju reči (na početku – riba, ram).

Uzroci nastanka rotacizma mogu biti organski i funkcionalni. Organski uzroci se odnose na anomalije u anatomiji artikulatora (govornog organa), na primer kratak jezik (nedostatak vrha jezika), asimetrija jezičnih polovina, kratak frenulum (podjezična resica), visoko tvrdo nepce, rascepi nepca i neurološke smetnje (hipotoničan odnosno mlitav) jezik i hipertoničan (napet odnosno zgrčen).

Kod nekih anomalija govornih organa potrebna je lekarska intervencija. Međutim, jako je važno znati da se kod dece mlađeg uzrasta posledice kratke podjezične resice mogu otkloniti logopedskim vežbama bez lekarske intervencije. Nakon lekraske intervencije svakako je potreban logopedski tretman. Funkcionalni rotacizam uzrokovan je poremećenom funkcijom slušanja ili usporenim govorno-jezičkim razvojem.

Mama, ćerka, dete, spremanje
Shutterstock Mama i ćerka

Kako se vežba glas R?

Početne vežbe mogu biti iste za svu decu i odnose se na vežbe oralne praksije (jačanje govorne muskulature). Kroz ove vežbe svako dete otkriva koje vežbe izvodi lako, a koje teže. Kada se to otkrije, logoped započinje individualizovan logopedski tretman. Nakon ovih vežbi radi se na postavljanju govornih organa u pravilan položaj za izgovor glasa R, izazivanju vibracije vrha jezika i razvoju fonematskog sluha.

Kod izgovora glasa R usne su dosta otvorene, zubi su razmaknuti (ne previše), a posebno je bitan položaj jezika jer on ima najvažniju ulogu u artikulaciji tog glasa.

Bočne ivice jezika su podignute, a vrh jezika je postavljen na gornje alveole (iza gornjih zuba) i ceo jezik je napregnut. Usled prolaska vazdušne struje prednji deo jezika treperi i to tri do četiri puta.

Vibracija se može postići špatulom, raznim vibrafonima, a najčešće glasovnim vežbama izgovaranja jednog glasa (isprekidano T-T-T, D-D-D) ili grupe glasova (TŽ-TŽ-TŽ).

Vežbama za razvoj fonematskog sluha dete postaje svesno postojanja glasa R, na orimer: 

Kako radi motor? RRRRR

Kako truba trubi? TRU-TRU

Kad je hladno kažeš? BRRRR

Nakon ovih vežbi radimo na glasnom i produženom izgovaranju glasa R u kombinaciji sa ostalim glasovima (GRRR, KRRR,BRRR, TRRR, DRRR, VRRR)

BRA, VRA, GRA, MRA, DRA, SRA, KRA, TRA

Dečak, logoped
Shutterstock Dečak kod logopeda

Fonemske vežbe

R ***** A

R ***** O

R ***** U

R ***** E

R ***** I

A__________R_________A

O__________R_________O

U__________R_________U

E__________R_________E

I___________R_________I

A-------------R

O-------------R

U-----------R

E------------R

I-------------R

Preporučuje se da se vežbanje glasa R ne počinje sa rečima koje počinju ovim glasom, već sa rečima gde je glas u medijalnom položaju (u sredini reči).

Reči koje počinju kombinacijom ploziva i glasa R (TR-, DR-, PR-,..), zatim reči u kojima su ovi klasteri u sredini

 • reči sa inicijalnim položajem glasa R (ra-, ro-, ru-, re-, ri-)
 • medijalni položaj
 • finalni položaj
 • ostali klasteri (SR-, ZR-, MR-, VR-)

Dalje uvežbavanje izgovora glasa R se odnosi na ponavljanje reči koje sadrže dva glasa R, rečenica, priča i pesama u kojima preovladava ovaj glas.

Kada dete ovlada pravilnom artikulacijom glasa R radi se diskriminacija sa glasovima L, J i V.

Ukoliko dete ima problem sa artikulacijom glasova, najbolje je otići kod logopeda. Logoped će uraditi ispravnu dijagnostiku, utvrditi koji je problem u pitanju i predložiti način rada. Najbolji rezultati u ispravljanju izgovora postižu se kroz saradnju logopeda i roditelja. Glas R je među poslednjim glasovima po redosledu usvajanja upravo zbog svoje složenosti, te se granica do koje se nepravilan izgovor ovog glasa toleriše do oko pete godine. S obzirom na to da bi trebalo da dete ima usvojene sve glasove do uzrasta od pet i po godina, preporuka je da što pre odete logopedu i počnete da radite na problemu. Loš izgovor je loša navika koja se utoliko teže napušta ukoliko traje duže.

Dr sci Nataša D. Čabarkapa, logoped