Tokom puberteta, telo prolazi kroz niz hormonalnih i fizičkih promena koje pripremaju telo za odraslo doba, a posebno za polnu zrelost. Ne postoji određena starost za početak puberteta jer se sva tela menjaju i rastu u svoje vreme. Međutim, obično počinje između 10 i 14 godina kod devojčica i oko 13 godina kod dečaka. Tokom puberteta događaju se razne fizičke promene, ali i emocionalne.

Pitali smo defektologa, psihoterapeuta i predavača u centru za edukaciju budućih psihoterapeuta, Miljanu Cvetković, kako autistična deca prolze kroz pubertet? Kakve teškoće oni imaju u ovom uzrastu?

"Pubertet je period koji donosi brojne fizičke, emocionalne i socijalne promene, što može biti posebno izazovno za decu sa autizmom. Teškoće u ovom uzrastu mogu uključivati poteškoće u razumevanju i upravljanju sa emocionalnim promenama, zbog čega mogu doživeti povećanu anksioznost ili depresiju. Takođe, deca sa autizmom mogu imati poteškoće u razumevanju društvenih normi i neadekvatne veštine socijalizacije, što ih može činiti ranjivima na izolaciju ili vršnjačko zlostavljanje. Osim toga, se*sualnost je važan deo puberteta, ali deca sa autizmom mogu imati poteškoće u razumevanju i tumačenju "se*sualnih signala", kao i u razvijanju zdravih odnosa i granica. Važno je napomenuti da je se*sualnost često tabu tema u kontekstu autizma, ali je važno imati u vidu da ova deca takođe razvijaju svoj se*sualni identitet i potrebe. Stoga je neophodno pružiti podršku kroz strukturirane aktivnosti, edukaciju o se*sualnosti i emocionalne veštine, kao i otvorene i iskrene razgovore o promenama koje se dešavaju."

Tokom puberteta dešavaju se razne emocionalne promene, a šta kada je autistično dete agresivno? Kako roditelj da postupi, može li da pomogne?

"Agresivno ponašanje kod dece sa autizmom može biti izazovno i za samu decu i za njihove roditelje. Agresija može biti posledica različitih faktora, uključujući frustraciju zbog komunikacionih ili senzornih izazova, anksioznost, ili poteškoće u regulaciji emocija." - objašnjava defektolog Miljana Cvetković i dodaje:

Kako deca sa autizmom vide svet.jpg
Privatna arhiva 

"Kada se suočite sa agresivnim ponašanjem deteta sa autizmom, prvo je važno osigurati sigurnost, kako za dete tako i za okolinu. Zatim, pokušajte identifikovati uzrok agresije. Da biste to učinili, možete obratiti pažnju na okolnosti u kojima se agresija dešava i na znakove koji prethode njenom pojavljivanju. Kada razumete uzrok agresije, možete pristupiti različitim strategijama za smanjenje ili prevazilaženje tog ponašanja. To može uključivati ​​prilagođavanje okoline kako bi se smanjile senzorne stimulacije, uvođenje rutina i predvidljivosti, kao i razvoj strategija za emocionalnu regulaciju. Takođe je važno usmeriti pažnju na pozitivno ponašanje i nagraditi dete kada koristi alternativne strategije za izražavanje svojih potreba ili emocija."

Defektolog naglašava da je kod agresivnosti dece iz spektra autizma važno da postoji saradnja sa timom stručnjaka:

"Kroz saradnju sa psiholozima, defektolozima ili drugim stručnjacima, moguće je razviti individualizovane strategije prilagođene potrebama i specifičnostima deteta sa autizmom. Fokus bi mogao biti na neutralizaciji agresivnog ponašanja i razvoju emocionalne kompetencije kroz mentalizaciju koja će svakako biti specifična."

BONUS VIDEO:

Dvogodišnja devojčica sprema kolač TikTok/samacdonald

(Yumama/T.A.S.)