I tako s tim novim saznanjima krenem da rešavam to pitanje pošto smatram da moja deca ne bi trebalo da su diskriminisana samo što im je majka stranac i druge boje kože.

U opštini Srbobran sam dobio taj obrazac i lepo piše svuda otac, nisu mi iz prva nabrojali sve papire što treba da pribavim ali ajde, koliko toliko su bili od pomoći. Oni me upute u centar za socijalni rad ako se to tako zove da tražim neko uverenje da mi brinemo o našoj deci!? I tamo dobijem neki zahtev da popunim kad neko "biće" koje tamo radi kaže ne može, mora majka lično da podnese zahtev za to uverenje. ja kažem pa zakon se promenio sada može i otac, ništa "biće" nastavi da insistira na majci. Meni pukne film kažem mu šta mislim kome treba da podele te pare i odem odatle. E sada, u istoj opštini živi zemljakinja (strani državljanin) moje žene dobila dodatak za dete rođeno 2017. bez da je bila bilo šta da poTpisuje, mog kuma ćerka, naš državljanin, ove godine rodila prvo dete isto dobila sve i nigde nije išla da potpisuje.

Ne znam da li sam bio dovoljno jasan, da me kompletno razumete. Stvarno se osećam jako teško zbog svega što moram da preživljavam i tog povlačenja po kancelarijama, zbog, kako mislim, prava moje dece. Ako možete da odgovorite šta mi je raditi i kome da se obratim, odgovorite mi na ovaj mejl.

S poštovanjem, 

Radivoj 

ODGOVOR 

Poštovani Radivoje, 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom se jeste promenio i stupio je na snagu 01.07.2018. godine.  U Vašem slučaju govorimo o prethodnom zakonu koji jeste predvideo da otac deteta može da podnese zahtev za roditeljski dodatak, ali isključivo uz bar jedan dokument od dole navedenih: 

o izvod iz matične knjige umrlih za majku;

o uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete;

o odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;

o izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;

o potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja