Hvala Vam unapred.

ODGOVOR 

Poštovana Bojana, 

Samim time što će promena radnog mesta biti izvršena na način da nema prekida u radnom stažu i prekida u obaveznom osiguraju na osnovu podataka koje ste nam dostavili u Vašem budućem slučaju, mišljenje je da imajući u vidu odredbe i rešenja koja su trenutno na snazi, u Vašem slučaju nema potrebe da dodatno radite 18 meseci. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja