Konfuzno mi je to iz razloga što kada je neko u statusu zaposlenog, njemu u prvih mesec dana bolovanja zaradu isplaćuje poslodavac, i zato ne znam da li ja sebi treba da uplaćujem poreze i doprinose za taj period.

Unapred hvala na pomoći!

ODGOVOR 

Poštovana Adel, 

Prema članu 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, preduzetniku koji prekine obavljanje delatnosti u skladu sa zakonom, obaveze plaćanja doprinosa miruju u periodu u kojem ne obavlja delatnost.

Preduzetnik može nastaviti plaćanje doprinosa i u periodu u kojem ne obavlja delatnost.

Ukoliko preduzetnik odluči da iskoristi mogućnost iz člana 50 i ne vrši plaćanje doprinosa, period mirovanja neće se evidentirati u ukupan radni staž, a preduzetnik u ovom periodu neće imati zdravstveno osiguranje.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja