Od 6. marta 2020. godine, kada je u Republici Srbiji potvrđen prvi slučaj lica obolelog od COVID-19, bolesti koju izaziva korona virus (preciznije SARS - CoV2), preduzete su opsežne mere u cilju sprečavanja dalje zaraze, zaštite stanovništva i maksimalno profesionalnog i odgovornog pristupa zdravstvenih radnika na svim nivoima.

Nažalost, u ovakvim situacijama čitaocima postaju od značaja i objašnjenja određenih članova Krivičnog zakonika na koje je važno skrenuti pažnju jer nepoštovanje odredbi mogu značajno uticati na kvalitet života stanovništva, a u najgorim slučajevima da stanovnike koštaju ne samo teških posledica već gubitka života.

Imajući u vidu da je u Republici Srbiji uvedeno vanredno stanje, Vlada Republike Srbije je uvela posebne mere.

U skladu sa potrebom da se izolujemo i da se ne okupljamo i ne družimo, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa i bržeg prevazilaženja nastale situacije, ovih dana mnogo više vremena provodimo na društvenim mrežama, na aplikacijama poput Jutjuba i slično. Međuti, prateći različita dostupna sredstva informisanja, izloženi smo dodatnom riziku.

Taj rizik i opasnost koja nas skriveno vreba, a u najvećem broju slučajeva usled panike zbog nastale situacije koje vrlo često nismo ni svesni, postajemo podložni različitim informacijama i vestima iz vrlo sumnjivih izvora.

Da bih vas zaštitila, jer možete biti i žrtva i počinilac, dužnost mi je da vas posavetujem da je Krivični zakonik Republike Srbije u glavi 31 predvideo krivična dela protiv javnog reda i mira, a nama trenutno kao najvažnije je krivično delo IZAZIVANJE PANIKE I NEREDA iz člana 343.

Predmetno krivično delo može da se izvrši na dva načina:

(1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.


Kazne koje su predviđene za izazivanje panike i nereda u Srbiji, Foto: Shutterstock

U tački jedan je navedeno da imamo tri posledice izvršenja krivičnog dela, a to su: iznošenje lažnih vesti ili tvrdnji kojima se izaziva panika, teže narušavanje javnog reda ili mira i osujećenje ili značajnije ometanje sprovođenja odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja.

Zoran Stojanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu iz predmeta Krivično pravo, paniku je definisao kao "iznenadno uznemirenje građana jačeg intenziteta, prouzrokovano strahom zbog iznošenja ili pronošenja lažnih vesti ili tvrđenja. Panika često vodi tome da građani preduzimaju postupke kojima se narušavaju javni red i mir, ali to nije nužno za ovu vrstu posledice".

Ovde bih se posebno osvrnula na iznošenje i prenošenje lažnih vesti jer verujem da ne postoji osoba koja putem društvene mreže ili neke od aplikacija nije dobila dobronamerno obaveštenje o magičnim merama za sprečavanje obolevanja od SARS-CoV2 pa smo imali panične kupovine određenih sredstava za ispiranje grla, velike redove za gorivo, proizvodnju sredstava za dezinfekciju iz kućne radinosti....

Upravo se ovako izvršava kvalifikovani oblik ovog krivičnog dela, odnosno putem društvenih mreža, sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu.

Shodno situaciji u kojoj se nalazimo i u kojoj ćemo se nalaziti u dogledno vreme, a čija dužina u velikom zavisi od naše discipline i poštovanja uvedenih mera koje su za naše dobro, bitno je naglasiti da je izvršenje ovog krivičnog dela putem društvenih mreža izvesno.

Ovaj put apelujem na sve vas dragi čitaoci da radi zdravlja vas i vaših bližnjih, obratite pažnju na savete koje usvajate, delite kao i na samozvane stručnjake kojih je više u ovakvim vremenima.

Razumljiv je strah i panika koju osećate, osećamo je svi, ali opasnije od toga su posledice koje možete proizvesti velikom broju ljudi zbog gore navedenog krivičnog dela.

Usled svega gore navedenog, a u cilju izvojevanja brze pobede nad zajedničkim izazovom apelujem na sve da slušamo savete  renomiranih lekara i da se striktno i odgovorno pridržavamo uvedenih mera. Ma koliko vam se one činile teške, smatram da je daleko teže da, zbog olako shvaćene situacije, više nemate mogućnosti da stvarate nove uspomene.

Odgovornost i strpljenje su najteži životni ispiti, ali ja verujem da ćemo iste uspešno položiti.

Ostanite kod kuće i budite mi zdravi.

Sve novosti i proverene savete u vezi sa koronavirusom potražite na: