Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 11. februara 2020. objavila ime za bolest koju izaziva novi koronavirus – COVID-19, a mesec dana kasnije je proglasila pandemiju.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus ističe da je, u cilju spasavanja života, potrebno da se onemogući ili smanji transmisija, što znači pronalaženje i izolovanje što većeg broja slučajeva kao i stavljanje u karantin njihovih najbližih kontakata. Takođe, upozorio je i na neophodnost testiranja svakog slučaja sumnjivog na COVID-19, sa ciljem da se uspori transmisija.

Šta je pandemija?

Shodno Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, o pandemiju možemo govoriti kada se ispune tri dole navedena uslova:- Pojava novog, nepoznatog oboljenja;- Uzročnici oboljenja dovode do inficiranja ljudi i teških posledica;- Uzročnici bolesti se izuzetno brzo šire i zadržavaju među populacijom.

U Republici Srbiji je 6. marta 2020. zabeležen prvi slučaj osobe koja je zaražena korona virusom.

Za trenutak u kome se nalazimo, moja je dužnost da čitaoce opomenem da je Krivični zakonik Republike Srbije u glavi 23 predvideo krivična dela protiv zdravlja ljudi.

Član 248. se odnosi na krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije gde je u jednom stavu predviđeno:

"Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine."

Član 249. reguliše krivično delo prenošenje zarazne bolesti:

"Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine."

Naročito je potrebno skrenuti pažnju na član 259. kojim se uređuju teška dela protiv zdravlja ljudi gde je određeno da:

- Ako usled dela iz čl. 249, zakonika, neko lice bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

- Ako je usled dela iz čl. 249 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Imajući u vidu sve gore navedeno, kao i nažalost zabeležen izuzetno društveno neodgovoran odnos pojedinaca koji bi trebalo da se nalaze u karantinu ili izolaciji i svojim postupcima anuliraju sve napore odgovornih, verujem da će isti nakon stavljanja u izgled krivičnih dela da razmisle da li će umesto u izolaciji biti u kafiću i dovoditi u pitanje živote naše dece, roditelja i na kraju svih nas.

Da li se ikada ti isti zapitaju šta ukoliko svojim ponašanjem ugroze živote zdravstvenih radnika, onih od kojih svi zavisimo i da njihova neodgovornost može dovesti do smrtnih slučajeva?

Hajde da svi zajedno budemo pojačano odgovorni, da apelujemo na sva lica iz naše okoline, putem društvenih mreža da poštuju odredbe Zakona jer tako ćemo imati budućnosti i učiniti dobro delo za sebe, svoje bližnje i svoju zemlju.

Sve novosti i proverene savete u vezi sa koronavirusom potražite na: