Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

01. 2018. - Da li poslodavac mora da isplati sve zaostale naknade i posle gašenja firme?

Poslodavac kod koga sam bila zaposlena u vreme trudnoće i posle toga za vreme korišćenja naknade za porodiljsko odsustvo je kasnio sa isplatama naknada. Ostalo je još 4 meseci isplate za naknade porodiljskog odsustva a obaveštena ...

Poštovani Momčilo,  

ukoliko ispunjavate uslove imate pravo na nvčanu naknadu od strane NSZ koja seshodno Zakonu produžava I za vreme trajanja porodiljskog odsustva.

Zakon o radu propisuje da „sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze”.

U slučaju likvidacije poslodavac mora da ti isplati sve što ti je dužan, ne samo plate nego i naknade, i to u punom iznosu. 

Ukoliko se tokom likvidacije utvrdi da imovina preduzeća ili organizacije nije dovoljna da se podmire dugovi, likvidacija se obustavlja i pokreće se stečajni postupak.

Bitno je da znate da zaostala primanja koja  nisu isplaćena u stečajnom postupku zaposleni treba  da potražuju od Fonda solidarnosti, državne institucije  koja je osnovane baš u tu svrhu. Od Fonda solidarnosti možete d apotražujete:

- do devet zaostalih plata, naknadu za bolovanje i neuplaćene doprinose (sve u vidu minimalca);

- naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za godinu u kojoj je pokrenut stečaj;

- naknadu štete zbog povrede na radu i profesionalne bolesti (po odluci suda);

- otpremninu u slučaju odlaska u penziju u godini kada je pokrenut stečaj (u visini tri prosečne mesečne zarade u Republici).

Pošto u Vašem pitanju nedostaje potrebnih informacija  za potpuni odgovor najbolje je da se obratite Ministarstvu nadležnom za rad.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica