Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

08. 2017. - Promena poslodavca za vreme trudničkog bolovanja

Zaposlila sam se u jednoj firmi 5. juna ove godine. Otvorila sam trudničko bolovanje od 3. jula (na teret firme). U međuvremenu je firma morala da se zatvori na šest dana, sve zaposlene su prebacili u drugu firmu, da ne bismo prekidali ...

Pitanja:

Da li je to sve u redu?

Da li trebam neki dan raditi, pa ponovo otvoriti bolovanje ili mogu odmah (po novom otvaranju firme) na bolovanje?

Interesovala me i visina zarade tokom porodiljskog, ali sam pročitala da ste jednoj čitateljki odgovorili da će biti 100%, jer nije došlo do prekida radnog odnosa.

Unapred zahvalna Marija

ODGOVOR 

Poštovana Marija, 

bolovanje radi održavanja trudnoće ( trudničko bolovanje )  može  da se  otvori  na početku trudnoće ili u toku trudnoće,  samo ukoliko Vaš  ginekolog ustanovi da Vam je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja može da Vam otvori Vaš ginekolog. Nakon isteka navedenih 30 dana bolovanja Vaš ginekolog ukoliko smatra da ima osnova da Vam se bolovanje produži Vas sa mišljenjem u kome navodi i obrazlaže zbog čega bi Vama trebalo produžiti boovanje upućuje nadležnoj lekarskoj komisiji. 

Obaveza Vas kao radno angažovane tj.zaposlene trudnice u toku bolovanja radi održavanja trudnoće je da svaki mesec posetite Vašeg izabranog lekara – ginekologa koji Vam daje uput za lekarsku komisiju. Nakon što se pojavite pred lekarskom komisijom, od iste dobijate ocenu sa tačno određenim datumima produžetka Vašeg bolovanja. 

U zavisnosti i u skladu sa ocenama dobijenim od lekarske komisije Vaš lekar Vam daje potrebne doznake. Originalnu doznaku i fotokopiju ocene koju ste dobili od nadležne lekarske komisije je potrebno da dostavite Vašem poslodavcu. 

Što se tiče naknade za vreme porodiljskog odsustva  i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u random odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.

Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima.

Poslodavcu se vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica