Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

05. 2017. - Da li nezaposlena porodilja ima pravo na novčanu nadoknadu?

Da li nezaposlena porodilja, koja nikad nije radila i nije bila prijavljena na biro, ako se prijavi na biro, ima pravo na neka mesečna primanja? Da li u Beogradu postoji takva praksa?

ODGOVOR 

Poštovana Snežana, 

pravo na novčanu naknadu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda.

Pravo na novčano davanje ima nezaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 35.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece. Novčano davanje nezaposlenoj porodilji sastoji se od jednokratnog novčanog davanja u iznosu od 20.000,00 dinarai jednakih mesečnih davanja u periodu od tri meseca u iznosu od po 5.000,00 dinara.

Pravo može ostvariti nezaposlena porodilja sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji grada Beograda, ili prijavljenim boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili odobrenim stalnim boravkom za strance najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Nezaposlena porodilja može ostvariti pravo na novčano davanje ako je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući i novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, manji od 10.000,00 dinara.

Domaćinstvo čine nezaposlena porodilja, njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive.

U prihode porodice uračunavaju se zarade, naknade zarada, penzije i invalidnine. Za lica koja samostalno obavljaju delatnost kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog u roku od šest meseci od dana rođenja detetaSekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45.

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

- Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu,

- Fotokopiju lične karte supruga ili vanbračnog partnera ili očitanu ličnu kartu,

- Potvrdu o neto prihodima supruga ili vanbračnog partnera isplaćenim u tri meseca koja prethode mesecu rođenja deteta, ukoliko suprug ili vanbračni partner ostvaruje prihode.

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke o kretanju prebivališta podnosioca zahteva, ukoliko je lična karta izdata u periodu kraćem od godinu dana pre rođenja deteta,

- Podatke iz Matične knjige rođenih za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici,

- Podatke o prebivalištu za svu maloletnu izdržavanu decu u porodici,

- Podatake iz Matične knjige venčanih,

- Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva i supruga ili vanbračnog partnera, ukoliko je suprug ili vanbračni partner nezaposlen.

Nezaposlena porodilja, ukoliko ispunjava uslove, može da ostvari pravo na primanje novčane socijalne pomoći.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Vesti

Porodica