Dete uzrasta od pet i po godina treba da zna da pravilno izgovara sve glasove srpskog jezika. Ukoliko do tog uzrasta nije savladalo pravilan izgovor, potrebno je obratiti se stručnjaku - logopedu, za pomoć.

Prema normama pravilnog izgovora glasova postoji pravilan redosled usvajanja određenih glasova za svaku razvojnu fazu. To znači da bi dete već sa tri godine trebalo da pravilno izgovara vokale, plozive, neke nazale, a kasnije postepeno i druge grupe glasova.

Nepravilan izgovor glasova sa ne smatra razvojnim odstupanjem, već poremećajem izgovora, koji je potrebno ispraviti blagovremeno. Da bismo mogli pravilno da govorimo, važno je da mišići jezika, usana i lica mogu da podrže pokrete koji su nam potrebni za izgovor glasova, potrebna nam je razvijena oralna praksija.

Oralna praksija je preduslov za pravilnu artikulaciju glasova i predstavlja sposobnost voljnog pokretanja delova govornog aparata (usana, obraza, vilice, jezika, mekog i tvrdog nepca). Glasovi S i Z spadaju u grupu frikativa dok je glas C afrikat i on se usvaja poslednji od ova tri glasa. Ovo su strujni glasovi, gde važdušna struja prolazi kroz uski tesnac izmedju zuba i usana.

Kada protok vazdušne struje nije usmeren ka napred, dolazi do lateralnog izgovora glasa, važdušna struja prolazi sa strane i javlja se distorzija glasa. Zato su najčešće distorzovani svi ovi glasovi zajedno.

Vežbama oralne praksije i pravilnim postavljanjem govornih organa (usana, vilice i jezika) dolazi do pravilnog izgovora ovih glasova.

U logopedskom centru se uvek trudimo da u radu sa decom budemo maštoviti i kreativni. Tako smo i ovog puta osmislili zanimljivu priču kroz opis slike (situacije) i iskoristili je za vežbu diskriminacije glasova S, Z i C. Kada dete glasove koje nekada nije pravilno izgovaralo počne da koristi u spontanoj komunikaciji, to znači da je glas usvojen i da ga je dete automatizovalo.

slika3 (2)
Privatna arhiva 

Logoped dr Nataša D. Čabarkapa