Analiza i sinteza glasova u rečima predstavljaju osnovu za buduće čitanje i pisanje.

U predškolskom uzrastu dete treba da zna da sastavi (sinteza) i rastavi (analiza) reč od četiri ili pet glasova.

Dete treba da zna koji je prvi glas u reči, od koliko glasova se sastoji reč, koji glas je poslednji u reči, koji glas je pre, a koji posle nekog glasa, koja reč je u pitanju kada se glasovi izgovore pojedinačno.

Na primer: "Kada kažem reč K-U-Ć-A, koju reč sam izgovorila?" ili "Koje glasove čuješ kada kažem reč TORBA?"

Logopedski tim je osmislio aktivnost pomoću koje na zanimljiv način vežbamo analizu i sintezu glasova.

Na tablu smo zalepili različite pojmove i nacrtali po jednu putanju do svakog pojma. Dete prvo pitamo šta sve zna o njemu, a zatim na koje slovo počinje ili se završava zadati pojam. Dete treba da odabere slovo, a zatim da po iscrtanoj putanji dođe do traženog pojma.


Foto: Privatna arhiva


Foto: Privatna arhiva

Na ovaj način, osim analize i sinteze glasova u reči, definišemo pojmove, bogatimo rečnik deteta i proširujemo verbalni iskaz.

Kroz ovu aktivnost radimo i na unapređenju kvaliteta vizuelne percepcije, vizuelnom usmeravanju i pretraživanju. Ova aktivnost je korisna i za uočavanje i prepoznavanje grafema, vežbanje vizuo-motorne koordinacije (koordinacije oko-ruka), rad na doslednoj upotrebi pokaznog gesta, prelazak preko srednje linije, kao i za usmeravanje i produžavanje pažnje.

Zabavite se sa svojim predškolcima i na zanimljiv način vežbajte i učite slova.