Kako bi dete savladalo složenije motorne veštine koje uključuju finu motoriku, potrebno je krenuti od nekih bazičnih aktivnosti koje su od velikog značaja za praksiju šake i prstiju. Ove vrste vežbi se takođe odražavaju pozitivno na grafomotorne sposobnosti. Sve to možemo postići ako na pravi i adekvatan način probudimo interesovanje kod deteta i koristimo aktivnosti koje će podstaći pravilan razvoj.

Zabavna igra čepovima je veoma ekonomična i jednostavna, a ono što je potrebno od materijala sigurno možete pronaći u svojoj kući. To su čepovi od flaša različitih veličina, oblika i tekstura.

Potrebno je iseći flaše i zalepiti čepove na čvrstoj podlozi kako bi dete moglo da odvrće i zavrće čepove koji odgovaraju određenom otvoru.


Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Na ovaj način vežbate sledeće:

  • Mišiće šake i prstiju.
  • Vizuelno pretraživanje- dete treba da pronađe odgovarajući čep i da zatvori odgovarajući otvor.
  • Lateralizaciju i orjentaciju u prostoru- odvrtanjem/zavrtanjem vežbamo pojmove levo i desno.
  • Bimanuelne aktivnosti- korišćenje obe ruke u obavljanju ove aktivnosti.
  • Pojam veličine- zavrtati sve velike čepove, potom sve male ili obrnuto; ili od najvećeg do najmanjeg.
  • Prelaz srednje linije tela- desnom rukom obavljamo aktivnost u levom polju i obrnuto.
  • Diferencijacija boja.

Ovom aktivnošću dete uvežbava fine pokrete šake i prstiju (finu motoriku), kako bi izgradilo osnovu za dalje složenije pokrete, koji uzrastom postaju sve komplikovaniji. Takođe, dete stiče iskustvo koje će kasnije moći funkcionalno da primeni (otvaranje flašice vode kada je žedno).