Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Primena KSAFA-m i Behringer aparata u logopedskom tretmanu

Tokom logopedskog tretmana KSAFA-m i Behringer aparati u velikoj meri skraćuju period predviđen za rad sa decom sa različitim govorno-jezičkim problemima.

 Izvor: Foto: Privatna arhiva

U današnje vreme sve je više prisutno korišćene  jednosmernih modela verbalne komunikacije. Na taj način dete postaje samo pasivan učesnik u komunikaciji i ne uspeva da razvije pravilan model i sve one veštine koje su potrebne za razvoj verbalne komunkacije (razvoj govora i jezika).

Često se usporen govorno-jezički razvoj na ranom uzrastu ne prepoznaje i ne dijagnostikuje adekvatno. Uz kašnjenje govora često se javljaju poremećaji ponašanja, pažnje i učenja koji samo otežavaju rešavanje glavnog poremećaja ili se pripisuju drugim faktorima. Kod dece sa usporenim govorno-jezičkim razvojem je neohodan rad na usvajanju govorno-jezičkih struktura i njihovo povezivanje u celinu. Neohodna je i spontanost u razvoju kako bi se uspostavila kompletna psihofiziološka zrelost. Da bi maksimalno razvili svoje potencijale neophodno je da deca stiču adekvatna iskustva u sredini u kojoj žive. Stimulativna sredina na direktan ili indirektan način omogućava saznavanje i učenje preko čula.

Povezane vesti

Za razvoj govora kao socijalne funkcije potrebno je stimulisanje govornih centara u mozgu. Potrebno je pažljivo slušanje, a potom imitacija i oponašanje. Ukoliko se deca nalaze u nestimulativnoj sredini, gde nema motivacije za govor ili čak deca nisu adekvatno nagrađena za govor, može se desiti da kasni govorno-jezički razvoj.

Logoped sa decom prevashodno radi na uspostavljanju motivacije i adekvatnom nagrađivanju. Dete prvo kroz igru uči govor, a zatim se javlja potreba da se i ono samo vebalno izražava. Logoped se na početku tretmana služi rečenicama koje su kratke, konkretnog značenja, gramatički redukovane, sa dosta pauza, ponavljanja i naglašavanjem pojedinih elemenata. Takav govor ova deca bolje razumeju i pre ga usvajaju.

U radu sa decom logoped koristi i KSAFA-m aparat (Kostićev selektivni auditorni filterski amplifikator) koji ubrzano razvija sve govorno-jezičke strukture i postiže onaj nivo razvoja struktura koji odgovara uzrasnim normama deteta. Ovaj aparat namenjen je ranoj habilitaciji govora i jezika i od posebne je koristi u radu sa decom sa različitim stepenima oštećenja sluha, decom sa nerazvijenom verbalnom komunikacijom i patološkim obrascima govorne komunikacije. Aparat nam pomaže u razvoju auditivne pažnje, razvoj precizne auditivne percepcije i auditivnoj diskriminaciji sličnih fonema, rad na pravilnoj artikulaciji, uspostavljanje pravilnog auditivnog fidbeka, poboljšanju kocentracije, razvijanju auditivne memorije, motivacije za govorenje, pravilnog disanja, pravilna postavka glasa, uspostavljanje adekvatne verbalne formulacije, razvoj adekvatnog emocionalnog izraza u verbalnoj komunikaciji koji su neophodni za razvoj fluentnog i gramatički korektnog govora. Pored navedenog, aparat se koristi i u tretmanu disleksije i disgrafije, kao i kod dece koja imaju problem sa savladavanjem školskog gradiva. Osim kod dece, aparat se koristi i kod odraslih sa različitim vrstama patologije sluha i govora.

Osim KSAFA-m aparata, u logopedskoj praksi, koristi se i Behringer aparat. U pitanju je digitalni logopedski set koji se koristi kao savremeno oruđe za efektivniji rad u logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Ovaj logopedski set ima mnogostruku primenu u dijagnostici i terapiji. Unapređuje tretmane poremećaja glasa i izgovora, fluentnosti govora (mucanje), pomaže u radu sa slušnim oštećenjima, poremećajima čitanja, razvojnim jezičkim poremećajima, poremećajima pažnje i pervazivnim razvojnim poremećajima. Behringer aparat predstavlja odraz savremene tehnologije primenjene u svakodnevnoj praksi. Naše iskustvo je da korišćenje ovog aparata umnogome smanjuje dužinu trajanja korektivnog rada i da rad uz aparat daje mnogo bolje rezultate u odnosu na rad bez njega.

Povezane vesti

Da bi logopedski tretman bio delotvoran neophodno je postojanje motivacije za verbalnu komunikaciju. Pravilan govorni model (logoped) radi na uspostavljanju odnosa sa detetom kao i na uspostavljanju adekvatnog emocionalnog odnosa deteta i sredine u kojoj živi. Na logopedskom tretmanu se uspostavlja baza govorno-jezičkih struktura. Ove strukture se nadograđuju, a zatim i automatizuju u neposrednom okruženju.

Tokom logopedskog tretmana KSAFA-m i Behringer aparati u velikoj meri skraćuju period predviđen za rad sa decom sa različitim govorno-jezičkim problemima. U našoj praksi posebno je važno oruđe za program rane stimulacije. Pošto je KSAFA-m  mobilni aparat, dopušta nam da ga u zavisnosti od potrebe selimo iz prostorije u prostoriju i koristimo ga za auditivnu stimulaciju deteta u svakom kontekstu.

Najnovije

Vesti

Porodica