Nepravilan izgovor glasa L odnosno, nemogućnost deteta da ga pravilno produkuje čest je razlog zbog kojeg se roditelji obraćaju logopedu za pomoć. 

Šta se ustvari podrazumeva pod nepravilnim izgovorom ovog glasa?

- omisija (potpuno izostavljanje glasa) – epo umesto lepo, Ana umesto Lana;

- distorzija (izgovaranje sa blagim odstupanjem od pravilnog)- pogrešan položaj govornih organa prilikom izgovora;

- supstitucija (zamena) glasa najčešće glasovima J (Jopta-Lopta), V  ili W (Vaza-Laza), retko glasom N i D.

Kako govorni organi treba da stoje pri izgovoru ovog glasa?

Pri izgovaranju ovog glasa usta su blago otvorena, vrh jezika je raširen, naslonjen na gornje alveole (iza gornjih zuba) i dodiruje prednji deo tvrdog nepca, bočne strane jezika su opuštene i ostavljaju slobodan prostor za strujanje vazduha u trenutku produkcije. 

Glas L spade u zvučne glasove pa pri njegovom izgovoru dolazi do treperenja glasnica.

Šta sve mogu biti uzroci nepravilnog izgovaranja glasa L?

Uzroci mogu biti različiti, a neki od njih su: 

-kratka podjezična resica koja sprečava podizanje gornjeg dela jezika,

-nezrelost ili nedovoljno razvijena “motorika” govornih organa,

-nedovoljno razvijen fonemski sluh,

-loša govorna navika gde dete pri izgovoru pogrešno usmerava vazduh, izbacuje ili ne podiže jezik,

-rescep usana i nepca.

Kako vežbati izgovor ovog glasa?

Za pravilan izgovor ovog glasa dete bi najpre trebalo da ima tzv. dobru oralnu praksiju tj. sposobnost da svoje govorne organe pokreće u željeni položaj. Upravo zbog toga se kreće sa vežbama za jačanje govornog aparata kako bi on bio spreman da produkuje određeni glas. Dakle, počinje se od razgibavanja!

Nakon ovih vežbi potrebno je da govorni aparat postavimo u pravilan položaj za izgovaranje glasa. 

U slučaju da dete ne uspe da podigne jezik pored raznih logopedskih pomagala i špatule, možete zalepiti komadić iscepanog papira iza gornjih zuba (na mesto gde treba da bude jezik pri izgovoru) i tražite od deteta da jezikom izbaci papirić iz usta. Da bi dete imalo bolju predstavu o položaju jezika korisno je izvoditi ove vežbe ispred ogledala.


Kada dete usvoji pravilan položaj pridružujemo vokale
(fonemske vežbe) i ponavljamo : 

Kada dobro uvežbamo izgovaranje glasa L samostalno i uz samoglasnike, krećemo sa rečima.

Krećemo prvo od reči gde je glas L u inicijalnom (na početku), zatim u medijalnom (u sredini) i na kraju u finalnom (na kraju) položaju reči. Na primer, Lana, Lopta, Luk, Lepo, Lipa i slično. Potom, prelazimo na reči poput piLe, maLo, šaLa, baLon, zeLeno. Primeri za finalni položaj glasa su: šaL, goL, poL, vaL, žaL.

Radi automatizacije glasa L, odnosno da bi dete spontano moglo da ga pravilno izgovara, nastavljamo sa vežbanjem glasa L kroz pesmice i priče.PageBreak

Ukoliko je dete glas L zamenjivalo glasovima J ili V(W) korisne su i reči za diskriminaciju (razlikovanje) ovih glasova.  Cilj je, dakle, da dete pravi jasnu razliku između ovih glasova kako se oni u govoru ne bi mešali. Vežba se izgovaranje svakog para zadatih reči.

Koliko brzo će dete automatizovati glas, odnosno dosledno ga izgovarati pravilno, zavisi velikim delom od samog deteta. Zato je važno da kao roditelji pružite adekvatan podsticaj. Vežbe ne smeju da budu monotone. Nudite što više slikovnog materijala kako bi detetu bilo zanimljivo i podsećajte ga  na pravilan izgovor sve dok ono samo ne počne da se „ispravlja“ u govoru. 

Iako smo vam ponudili set vežbi, najbolja je preporuka obratiti se logopedu ukoliko primetite odstupanje od pravilnog izgovora glasa. Pogrešan izgovor je loša navika koja se utoliko duže zadržava ukoliko odlažete javljanje logopedu. Čak i kada pravilno izgovarate glas, često niste u mogućnosti da na adekvatan način pokažete detetu kako da i ono pravilno postavi govorni aparat da bi produkovalo glas. Logopedi su stručnjaci koji znaju kako da to urade. 

Međutim, važno je da znate da početak logopedskih tretmana, nipošto ne isključuje redovan rad kod kuće. Štaviše, dobar logoped dužan je da instruira roditelja kako da sa detetom vežba kod kuće da bi se ovaj, ili bilo koji drugi glas na kojem se radi, automatizovao.