Postupak vantelesne oplodnje u Srbiji je od polovine jula ove godine, moguć o trošku države za sve žene do 45 godina. Granica je podignuta, a ono što Srbiju takođe izdvaja od mnogih država je to što parovi imaju neograničen broj pokušaja, a postoji i mogućnost krioprezervacije embriona.

Ukoliko i vi želite da se upustite u ovaj proces, najvažnije je da se dobro obavestite. Kao što to i obično biva u nekim procesima, papirologije je mnogo i zbog toga je bitno da znate sve šta je potrebno da prikupite kako biste aplicirali za potpomognutu oplodnju.

Uslovi za prijavljivanje za vantelesnu oplodnju o trošku države

Postoje uslovi koje parovi moraju da ispuni kako bi mogla da aplicira za proces vantelesne oplodnje o trošku države, a za žene to su:

 • Iscrpljene su druge mogućnosti lečenja steriliteta
 • I pored odgovarajućeg lečenja i dalje je prisutna neplodnost kod žene*
 • Žena nije navršila 45 godina u trenutku prolaska Komisije za BMPO (od jula 2022.)
 • Očuvana je funkcija jajnika
 • Indeks telesne mase kod žene je manji od 30 (BMI)

Neophodni uslovi za muškarca:

 • Muškarac mora imati žive, odnosno morfološki ispravne spermatozoide u ejakulatu ili
 • Muškarac mora imati zamrznute spermatozoide u nekoj od klinika u Srbiji

Ukoliko je nalaz o prohodnosti jajovoda dobar, a nalaz spermograma zadovoljavajući, uslov za besplatnu vantelesnu oplodnju je da su prethodno urađene bar 3 inseminacije.

Ko se može prijaviti za besplatnu vantelesnu oplodnju?

 • Parovi koji imaju već jedno dete u porodici. Pritom nije važno da li je prvo dete dobijeno prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom.
 • Ukoliko već imate jedno dete, potrebno je da pripremite njegov izvod iz matične knjige rođenih.
 • Ukoliko ste u vanbračnoj zajednici, obavezno je da napravite izjavu o tome da se nalazite u ovakvoj zajednici i da ne postoje nikakve zakonom propisane bračne smetnje. Izjava važi 12 meseci. Ovde možete naći formu Izjave.
 • Ukoliko muškarac ima dijagnozu azoospermije (nema živih spermatozoida u ejakulatu), potrebno je da ima zamrznut materijal u nekoj od klinika za vantelesnu oplodnju u Srbiji.
Par, lekar, sterilitet
Shutterstock Par kod lekara

4 faze kroz koje parovi moraju da prođu kada je u pitanju besplatan postupak vantelesne oplodnje:

1. faza - Prikupljanje uputa i obavljanje analiza

Ukoliko je vaš ginekolog preporučio vantelesnu oplodnju kao rešenje za vaše začeće, prvi korak je da odete u dom zdravlja po upute. Žena treba da ode kod ginekologa, a muškarac kod doktora opšte prakse.

Nalazi koji su potrebni ženama:

 • Bakterijski bris (cervikalni i vaginalni), bris na hlamidiju, i bris na bakterijsku vaginozu
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
 • Rubella – serologija
 • Toxoplasma gondii
 • Skrining grlića materice – bris na Papanikolau, kolposkopija
 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom
 • Laboratorijsko ispitivanje horomona (putem krvi) od 2. do 4. dana menstruacije (FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin, antimilerijan hormon – AMH)

Nalazi koji su potrebni muškarcima:

 • Brisevi uretre na bakterije i hlamidiju
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
 • Spermogram i spermokultura

2. faza - Uputi za komisiju za vantelesnu oplodnju

Kada uradite sve potrebne nalaze, ponovo se javljate svojim lekarima. Oni će proveriti da li su urađeni svi nalazi iz prethodne faze i daće vam tri uputa za komisiju, a to su:

 • Uput za Komisiju BMPO u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova (prema teritoriji prebivališta).
 • Za ženu - uput za ultrazvučni pregled koji se vrši u okviru pregleda Komisije za BMPO (uput treba da bude naslovljen na ustanovu u kojoj zaseda komisija)
 • Za muškarca - uput za spermogram koji se vrši u okviru pregleda Komisije za BMPO (uput treba da bude naslovljen na ustanovu u kojoj zaseda komisija)
Žena, doktor
Shutterstock Doktorka proverava nalaze koje je žena prikupila

3. faza - Komisija

U ovoj fazi treba da zakažete komisiju, a pregled se zakazuje u ustanovi koja vam pripada po teritorijalnoj nadležnosti. Ukoliko ne živite na teritoriji ustanove na koju ste upućeni, treba da se najpre javite matičnoj filijali RFZO. Tamo će vam se overiti svi uputi i izdati obarazac OLK-1.

Prilikom odlaska na komisiju biće potrebno da popunite sledeće obrasce:

 • Izjava o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se (ako postoji mogućnost) raditi postupak (obrazac BMPO-1)
 • Izjavu da iz postojeće zajednice nemate decu, odnosno da imate jedno dete (obrazac BMPO-2).
 • Izajvu da ste saglasni da zamrznete embrione ukoliko postoji mogućnost (obrazac BMPO-6). Jedan primerak ovog obrasca čuvate za ustanovu u kojoj će se raditi postupak.

Pored njih, treba da dostavite i:

 • Izvod iza matične knjige rođenih za prvo dete, ukoliko imate dete u porodici
 • Potvrdu o zamrznutom materijalu za muškarca sa azoospermijom
 • Obrazac BMPO-7 (samo ako vam je za prethodni postupak izdat obrazac BMPO-6) iz ustanove u kojoj ste prethodno bili upućeni na stimulisani postupak BMPO.

Partneri zajedno idu na pregled komisije, a sa sobom treba da ponesu i sledeću dokumentaciju:

 • Svu prikupljenu medicinsku dokumentaciju (urađene analize, izveštaje lekara).
 • Upute za Komisiju dobijene od ginekologa, odnosno lekara opšte prakse
 • Fotokopiju otpusne liste, ukoliko ste prethodno radili neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI)
 • Sve otpusne liste ako je bilo nekih medicinskih procedura, i to: HSG, histeroskopija, laparoskopija, laparotomija
 • Kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je žena bolovala ili ako je operisana od neke bolesti.

Ukoliko prođete lekarsku komisiju koja je tu da potvrdi dijagnozu neplodnosti, dobićete Potvrdu da ispunjavate uslove za proces. Ona služi za jedan postupak i važi 12 meseci, i u tom periodu je zdravstvena ustanova obavezna da započne postupak. Ovim ste uspešno završili sve korake za odobrenje postupka!

(Yumama/RFZO)