Takođe me interesuje da li ja kao suprug mogu da ostvarim pravo na porodiljsko bolovanje ukoliko se firma u kojoj supruga radi zatvori i supruga ostane bez posla? Ja sam stalno zaposlen više od pet godina u istoj firmi.

Unapred zahvalan,

Dušan

ODGOVOR 

Poštovani Dušane, 

Ukoliko firma Vaše supruge prestane sa radom dok se ona nalazi u drugom stanju imajući u vidu dužinu njenog angažovanja (ukoliko je osiguranje neprekidno i povezano) ona ima pravo na novčanu naknadu sa biroa za nezaposlena lica. Neophodno je da se sa potrebnom dokumentacijom u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa javi NSZ. 

Odgovor na Vaše drugo pitanje: shodno odredbama Zakona o radu, otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu. Takođe shodno rešenjima istog zakona, otac po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja