Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

10. 2017. - Imam li pravo da naknadno tražim produženje odsustva sa rada radi posebne nege deteta?

Ističe mi bolovanje radi posebne nege detata koje mi je produžila Prvostepena komisija 08.10. Nisam podnosila zahtev za produžavanje po drugi put iako mi dete ima 15 meseci i još uvek ne hoda. Planiram da uzmem godišnji odmor za ...

ODGOVOR

Poštovana Ivana,

postupak se pokreće po prijemu zahteva podnosioca i zahtev od strane Sekretarijata upućuje nadležnoj lekarskoj komisiji prema sedištu poslodavca, radi davanja mišljenja o vrsti i stepenu ometenosti deteta. Po dobijanju nalaza i mišljenja, stranka, odnosno poslodavac dostavlja Sekretarijatu potrebnu dokumentaciju. Po okončanju administrativnog postupka, donosi se rešenje o priznavanju prava naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege detata koje se dostavlja podnosilji/podnosiocu zahteva putem pošte. Ukoliko podnosilac zahteva nije zadovoljan sa ishodom rešenja, može podneti žalbu u roku od 15 dana . Bitno je da li Vam je komisija rekla u kom roku ste dužni da podnesete zahtev za produženje odsustva koje koristite.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica