Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li otac može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta?

Majka sam troje dece, od kojih je najstarije dete iz prethodnog braka, a blizanci iz novog. Trenutno sam nezaposlena. Međutim, ukazala mi se prilika za odličnim poslom u neko skorije vreme, te me zanima sledeće: da li moj drugi ...

Hvala unapred,
Ivana


ODGOVOR


Poštovana Ivana,

Shodno članu 94 stav 5. Zakona o radu otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo do navršena tri meseca od dana porođaja u slučaju da majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo ( npr. izdržavanje kazne zatvora…). Ovo pravo otac deteta ima i kada majka deteta nije u radnom odnosu, odnosno kada je samo otac deteta u radnom odnosu. Zakonodavac je naglasio da za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, otac deteta ima pravo na naknadu zarade.

Zakonodavac je odredio da zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva i da otac deteta može da koristi ovo pravo.

Obzirom na napred navedeno i na važeću zakonsku regulativu možemo zaključiti da je Zakonom data mogućnost da otac deteta koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, nema smetnji da, po zasnivanju radnog odnosa majke deteta, zaposleni otac deteta, u dogovoru sa majkom, ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta, saglasno članu 94. stav 6. Zakona.

Shodno članu članu 94a stav 4, a u vezi sa stavom 3 istog člana, otac deteta može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka dve godine od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.
Zakonodavac nigde ne pravi razliku da li su u pitanju deca od istih roditelja.

Zakonodavac je predvideo drugačiji način određivanja dužine odsustva u slučaju posebne nege deteta i odredio da jedan od roditelja deteta kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti, osim za slučajeve predviđene propisima o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da, po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, najduže do navršenih pet godina života deteta.

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik
Saradnik Centra za mame

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete strucnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama.
Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Vesti

Porodica