Da li se govor mog deteta pravilno razvija i da li ono dobro čuje?

Proverite govorno-jezički razvoj deta pomoću kalendara koji je napravio naš logopedski tim. Ako govorne aktivnosti izostaju, OBAVEZNO proverite sluh vašeg deteta i odvedete ga kod logopeda koji će proceniti govorno-jezički status deteta i u skladu sa tim predložiti adekvatan tretman. 

12 – 18 meseci

- Dobri pokreti usana, jezika i mekog nepca.

- Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, krava, lopta), na zahtev pokazuje predmete  iz neposredne okoline, ume da pokaže na sebi delove tela (oko, glava, nos).

- Aktivno koristi oko 6-20 reči (uglavnom imenice), intonacija brbljanja je slična intonaciji rečenice, upotrebljava frazu od dve reči (Mama mleko, daj to) ili kombinaciju reči i gesta.

- Spontano imenuje poznate predmete. 

Odstupanja od razvojnih normi:

Dete ne može imenovati ni jedan predmet na zahtev, ne razume da poznate stvari i osobe imaju imena, ne koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest. Ne upotrebljava frazu od dve reči tipa "Mama, lopta". 


Foto: Shutterstock

18 – 24 meseca

- Izvršava nalog od dve radnje.

- Koristi imenice, glagole i prideve, zna nekoliko jednostavnih fraza i rečenica od tri reči.

- Izgovara sve vokale i neke konsonante (p, b, t, d, m, n, j, v, k, g).

- Zna da imenuje predmete i da traži šta želi, na zahtev ume da oponaša pojedine životinje (onomatopeja). 

- Izgovara svoje ime na zahtev.

- Prepoznaje 8-12 slika koje mu se imenuju.

- Upotrebljava 250-300 reči. 

- Adekvatno odgovara na pitanja sa „DA“ ili „NE“, razume i odgovara na jednostavna pitanja.

- Komentariše dok crta.

- Upoređuje dva slična predmeta ili jednostavne slike. 

- Ume da pokaže nečije oko, nos, ruku,...

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ne odgovara kako se zove, ne zna da imenuje predmete kao što su lopta, lutka, ne pokazuje na zahtev "Pokaži auto!".