Prvi znaci autizma mogu da se jave veoma rano – neki od njih se mogu prepoznati već u uzrastu do godinu dana. Obično se simptomi autizma primećuju nešto kasnije, između prve i treće godine života, ali dobro je znati i šta može da ukaže na ovaj poremećaj već u prvoj godini.

Klinički psiholog koji se bavi istraživanjem autizma, dr Tomas Frejzir kaže da se ređe dešava da roditelji primete znake autizma kod novorođenčadi, ali ponekad se to dešava.

Koji znaci autizma mogu da se jave u prvoj godini

Kod beba do tri meseca:

 • Beba ne prati očima objekte kada ih pomerate
 • Osetljiva je na glasne zvuke
 • Ograničena joj je facijalna ekspresija
 • Ima slabu sposobnost da prepoznaje lica (posebno nova lica)

Kod beba od četiri do sedam meseci:

 • Beba ne pokazuje interesovanje za određene zvuke (na primer, ne okreće se da vidi odakle dolazi neki zvuk)
 • Ima primetan manjak pažnje
 • Ne brblja
 • Ima ograničenu verbalnu ekspresiju (ne smeje se, na primer)
 • Primetna je ograničena facijalna ekspresija i/ili emocionalna reakcija (poput toga da se beba ne nasmeši)

Kod beba od osam do 12 meseci:

 • Beba ne puzi
 • Ne uspostavlja kontakt očima
 • Ima vrlo ograničen i nerazumljiv govor
 • Ne koristi neke gestove poput mahanja
 • Ne pokazuje prstom na predmete ili slike
 • Ima problema sa ravnotežom ili je nestabilna u stajanju čak i uz podršku.

Iako se kod većine dece autizam dijagnostikuje nešto kasnije, dešava se da roditelji prepoznaju simptome već kod odojčadi.

"Obratite pažnju na to da li beba reaguje na okruženje. U prvoj godini života, beba počinje da brblja i da koristi gestove poput pokazivanja prstom", kaže dr Frejzir, dodajući i da je uobičajeno da se dete nasmeši svojim roditeljima.

"Zvuci koje pravi beba bi trebalo da imaju i socijalnu funkciju jer one na taj način pokušavaju da komuniciraju sa svojim roditeljima", prenosi reči dr Frejzira parents.com.

Svakako, ukoliko primetite neki od ovih znakova kod bebe, znajte da to ne znači nužno da dete ima autizam, te je najbolje da se obratite lekaru koji će napraviti procenu.

BONUS VIDEO:

Prvi simptomi autizma TikTok/oh_maddy

(Yumama/N. Z.)