Dokazano je da antioksidansi pomažu da se ojača imuni sistem, koji sprečava oštećenja ćelija i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. A da li je njihova upotreba kod problema sa začećem opravdana?

Oko četvrtina parova koji žele bebu, smatra da imaju problema sa začećem. Žene koje se leče od neplodnosti često koriste dijetetske suplemente, uključujući i antioksidanse. Na taj način pokušavaju da povećaju šanse da zatrudne. Međutim, mnogi antioksidansi koji se koriste za poboljšanje plodnosti su neregulisani i ne postoji mnogo dokaza o njihovoj bezbednosti i efektima.

Istraživači su analizirali podatke iz 28 studija, tokom kojih je 3.548 žena bilo na klinikama za plodnost. Rezultati pokazuju da ne postoji značajan porast u začeću prilikom korišćenja antioksidanasa, kada se uporedi sa uspešnošću standardnih procedura koje uključuju folnu kiselinu.

"Tokom ove studije nije pronađen nijedan dokaz koji nam govori da su antioksidansi korisni za žene koje pokušavaju da zatrudne", rekao je glavni istraživač Marjan Shovel.

U samo 14 slučajeva je došlo do neželjenog efekta kao što su pobačaj i vanmaterična trudnoća. Kod žena koje su uzimale antioksidanse nisu primećeni nikakvi negativni efekti u odnosu na one žene koje su bile podvrgnute drugačijem tretmanu.

Naime, sa različitim brojem testiranih antioksidanasa istraživači su teško mogli da prave poređenja.

"Nismo mogli da procenimo da li je jedan antioksidant bio bolji od drugog", rekao je Shovel.