Hvala unapred.

ODGOVOR 

Poštovana Vasilija, 

Da, imate pravo na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta I posebne nege deteta. Tačnije imata sva prava iz radnog odnosa.  O načinu obračuna osnovice – kad ostanete u drugom stanju. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja