Ja njih nisam prijavila inspekciji rada jer sam mislila da će se srediti ali sada vidim da od toga nema ništa, bezbrazno nastavljaju po svom.

Unapred zahvalna.

ODGOVOR

Poštovana  Jovana, 

Imajući u vidu rešenja ZOR-a može se zaključiti da se posebna zaštita od otkaza ugovora o radu ne odnosi na prestanak radnog odnosa po nekom drugom osnovu i da nema smetnji da zaposlenoj za vreme trudnoće radni odnos prestane npr. na osnovu otkaza od strane zaposlene ili sporazuma između poslodavca i zaposlene.

Potrebno je da ispoštujete zakonsku porceduru oko davanja otkaza koja je različita u zavisnosti da li se radi o davanju otkaza od strane zaposlenog i sporazumnog prestanka radnog odnosa. 

Bitno je da znate da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja