Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

09. 2017. - Promena mesta prebivališta za vreme trudničkog bolovanja

Trenutno radim i živim u Pančevu, u drugom sam stanju i pošto je moj budući suprug iz Novog Sada kada odem na trudničko bolovanje planiram tamo da se preselim. Ono što me zanima jeste da li će promena mog prebivališta uticati na ...

ODGOVOR 

Poštovana Marija, 

osiguranici RZZO pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice. Zdravstvena knjižica dobija se prilikom prijave na zdravstveno osiguranje u nadležnoj Filijali, odnosno Ispostavi RZZO.

Ukoliko se sedište obveznika uplate doprinosa odnosno, poslodavca nalazi na području jedne, a sedište osiguranika na području druge Filijale RZZO, matična Filijala  koja i izdaje zdravstvenu knjižicu je Filijala prema mestu prebivališta. (Npr. ukoliko osiguranik ima prijavljeno prebivalište u Subotici, a sedište poslodavca je u Beogradu, njegova matična Filijala je Subotica).

Važno je da znate da se bolovanje radi održavanja trudnoće otvara u posebnim okolnostima koje je potrebno ispuniti i da se produžava svakog meseca u zaisnosti od stanja.  Takodje zabranjena je zloupotreba bolovanja, odnosno da bez dozvole lekarske komisije otputujete  iz mesta u kojem živite. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica