Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

08. 2017. - Zaposlena trudnica: Da li će moja naknada za trudničko bolovanje biti prosek neto zarade (redovan + minuli rad)?

Ugovor o radu mi se vodi na 4 radna sata dnevno, odnosno 20 časova nedeljno, fiksna plata za to je oko 15 hiljada dinara, poreze i doprinose je za 4 sata plaćao poslodavac, a ostala 4 sata sam plaćala ja. Pošto radim u jednoj osiguravajućoj ...

ODGOVOR 

Poštovana Jelena, 

bolovanje radi održavanja trudnoće specifično je po tome što se naknada zarade zaposlenoj ostvaruje u visini od 100%. Pravih 30 dana bolovanja pada na teret poslodavca. On obračunava i isplaćuje naknadu zarade trudnici, i nema pravo da ovaj iznos nadoknadi od države. Poslodavac trudnici isplaćuje 100% proseka ostvarene zarade za prethodnih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je trudnica otvorila bolovanje.

Od 31. dana bolovanja pa nadalje, troškove naknade bolovanja snosi država, i to tako da 65% sredstava obezbeđuje Republički fond zdravstvenog osiguranja, a preostalih 35% finansira se iz budžeta Republike Srbije. Dakle, trudnica prima 100% osnova od poslodavca, koji isti iznos prima (refundira) od države.

Osnov za bolovanje preko 30 dana računa se kao prosek osnovne zarade uvećane za minuli rad u prethodna tri meseca koja prethode mesecu otvaranja bolovanja.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica