Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

05. 2017. - Kako se izračunava visina naknada za supruga koji je na bolovanju radi nege deteta?

Interesuje me da li se visina naknade za supruga utvrđuje na osnovu prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode danu od kog bi on započeo bolovanje za negu deteta ili od dana kada sam ja započela porodiljsko tj. kada sam ...

ODGOVOR 

Poštovana,

neophodno je da znate da porodiljsko odsustvo traje 3 meseca nakon porođaja nakon toga na isto se nadovezuje odsustvo sa rada radi nege deteta. 

Po isteku roka od tri meseca od rođenja deteta brigu o njemu može da preuzme otac, a da se majka deteta vrati na posao. 

Da bi otac ostvario svoje pravo neophodno je da majka zaključi odsustvo sa rada radi nege deteta, a da potom otac započne odsustvo.

Očevima su potrebna sledeća dokumenta:

•    izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad - doznaka koju izdaje njegov lekar

•    fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu   

•    fotokopija overene zdravstvene knjižice

•    fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca 

•    rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta

•    sporazum u pisanoj formi između vas i supruga o tome da vi kao majka prenosite bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta.

Navedena dokumenta dostavljate Vašem poslodavcu, tačnije u sektor koji se bavi administrativnim poslovima. 

Za koriščenje odsustva sa rada radi nege deteta od strane oca deteta, zakonodavac ne propisuje nikakve posebne uslove. Otac deteta može da koristi ovo pravo pod istim uslovima pod kojim to pravo ima i majka deteta,  s tim, što majka deteta mora biti u radnom odnosu, jer je ovo pravo iz radnog odnosa majke deteta.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica