U potrazi sa imenom za devojčice, danas se sve više roditelja opredeljuje za tradicionalna imena. Ukoliko želite ćerki da date ime koje su nosile srpske vladarke, kraljice, carice i princeze, onda će vam se možda dopasti neko ime sa sledećeg spiska.

Donosimo vam listu od 11 srpskih ženskih imena koje su nosile žene na prestolu:

1. Teodora - Teodora Smilec je bila bugarska princeza i kraljica Srbije, kao prva supruga srpskog kralja Stefana Uroša III Dečanskog i majka cara Dušana. Ime Teodor potiče iz grčkog "Theodoros" (Θεόδωρος) izvedeno od theos (Bog) + doron (dar) u značenju "dar božiji".

2. Kosara - Teodora Kosara (kraj 10. veka - bila je ćerka južnoslovenskog, odnosno bugarskog cara Samuila i supruga srpskog kneza Jovana Vladimira, koji je početkom 11. veka vladao u Duklji. Koren imena je reč "kosa" i odražava želju roditelja da ćerka ima bujnu i lepu kosu, koja je vekovima jedan od najizraženijih simbola ženstvenosti i ženske lepote.

3. Ana - Ana Dandolo je bila srpska kraljica, supruga kralja Stefana Prvovenčanog i majka budućeg kralja Stefana Uroša I. Ana je žensko hrišćansko ime. Potiče od starohebrejskog Hana (Hannah, odnosno hanna) čiji koren reči znači "milost", "zahvalnost".

4. Jelena - Jelena Anđel bila je srpska kraljica, supruga srpskog kralja Stefana Uroša I i majka kraljeva Dragutina i Milutina. U narodu je poznata pod imenom Jelena Anžujska. Jelena je žensko ime grčkog porekla (od Helena). Potiče od grčkih reči "Elene", "Helene", izvorno "hele" u značenju "sjajna, blistava".

5. Katalina - Varijanta imena Katarina u značenju "čistoća, čistoća emocije". Vladarka u prošlosti - Katalina Arpadović, ugarska princeza i srpska kraljica, supruga kralja Dragutina.

6. Jelisaveta - Ovo jako i zvučno biblijsko ime potiče iz starohebrejskog "Eliseba", izvorno iz "el-i-seeba" i znači "Bogu se klanjam" i "Bog je moja zakletva". Jelisaveta Arpad bila je srpska kraljica, supruga Milutina Nemanjića

7. Simonida - Simonida bila je ćerka vizantijskog cara Andronika II Paleologa i peta supruga srpskog kralja Stefana Uroša II Milutina. Žensko ime izvedeno od muškog imena Simon. Varijanta imena Simon. Ime hebrejskog porijekla. Značenje imena - slušаti.

8. Milica - Kneginja Milica je bila žena srpskog kneza Lazara i pravoslavna svetica. me Milica je naše domaće, staro slavensko ime, i kao što i samo ime govori, značenje je – mila i draga.

9. Ljubica - Ljubica Obrenović bila je srpska kneginja, žena kneza Miloša Obrenovića, i majka kneza Mihaila Obrenovića. Koren imena Ljubica slovenska reč „ljub“ koja se može samostalno preveseti kao ljubav, draga, voljena, ljubljena

10. Natalija - Natalija Obrenović bila je kneginja i kraljica Srbije, supruga i rođaka u trećem kolenu kralja Milana Obrenovića. Ime Natalija je latinskog porekla i smatra se da potiče od imena Natalia ili Natalis, odnosno od reči "natalis", što u prevodu znači "rođendan".

11. Draga - Draginja Obrenović bila je kraljica Srbije i supruga kralja Aleksandra Obrenovića, poslednjeg kralja iz dinastije Obrenović. Draga je žensko slovensko ime, koje ima bukvalno značenje i koje je najpre bilo skraćeno ime od imena Dragana.

12. Marija - Marija Karađorđević bila je jugoslovenska kraljica, supruga kralja Aleksandra I i majka poslednjeg jugoslovenskog kralja, Petra II. Značenje imena Marija je ona koju "Bog ljubi", "uzvišena", "ona koja je voljena".

BONUS VIDEO:

Kupanje bebe TikTok/thedixonfamily111

(Yumama/T.A.S.)