Koji je redosled nicanja stalnih zuba?

Oko šeste godine se javlja prvi stalni zub i to je stalna šestica. Sledeći stalni zubi koji niču su donji sekutići, a zatim gornji. Premolari niču oko osme godine, a očnjaci između devete i jedaneste. Drugi stalni molari (sedmice) niču u periodu od jedaneste i trineste godine. Umnjaci najčešće niču oko osamneste godine života i time se završava period nicanja stalnih zuba.

Koje su razlike između mlečnih i stalnih zuba?

Stalni zubi se od mlečnih razlikuju po broju. Mlečnih zuba ima ukupno dvadeset. Oni vremenom ustupaju mesto stalnim zubima, kojih ima trideset dva. Stalni zubi dolaze na mesto mlečnih, a preostali se smeštaju u predeo vilice iza dela koji su zauzimali mlečni zubi.

Osim po broju, mlečni zubi se od stalnih razlikuju po veličini, njihove krunice su manje i kraće od krunica stalnih zuba, jer je i usna duplja deteta u tom periodu manja, samim rastom i razvojem vilica povećava se prostor za smeštaj zuba, a samim tim su i stalni zubi većeg obima. 

Mlečni zubi su belji od stalnih, jer je njihova gleđ manje providna i slabije mineralizovana od gleđi stalnih zuba.

Delovi mlečnih zuba gleđ i dentin su veoma tanki, mnogo tanji od tih delova stalnih zuba. Veoma brzo trošenje mlečnih zuba, je zapravo posledica njihovog tankog površnog sloja, odnosno zubne gleđi. To dovod i do toga da se karijes na mlečnim zubima veoma brzo razvija i da se veoma teško zaustavlja kada počne njegov razvoj. 

Takođe, deo mlečnih zuba koji predstavlja njihovu srž, pulpa mlečnih zuba, zauzima znatni deo samog zuba. Ovo je osetljivi deo, sadrži nervne završetke i krvne sudove, tako da karijes mlečnih zuba može često veoma brzo izazvati neprijatnosti i bolove detetu.

Kako sprečiti probleme sa mlečnim zubima?

Od najranijeg uzrasta roditelji bi trebalo da vode računa o stanju detetovih usta i zuba. Redovne stomatološke kontrole, adekvatna i pravilna nega usta i zuba, po preporukama stomatologa, kao i pravovremena popravka eventualno obolelih zuba su od velike važnosti kako za zdravlje usta i zuba, tako i za celokupno zdravlje deteta.