Iako je ovo period godine u kom se grip obično povlači, ovog puta se sve pomerilo. Korona virus i preventivno nošenje maski ublažili su i neke druge viruse, a od kako smo ih skinuli i nosimo ih samo kao stvar izbora, virusi su počeli da se šire.

Grip koji je trebao da zahvati najviše slučajeva u januaru i februaru, u ovoj godini je to u martu i aprilu. U Srbiji su laboratorijski potvrđena sva tri tipa virusa gripa A (H1), A(H3) i tip B. U cirkulaciji je trenutno dominantan A(H3) tip virusa.

"Prvi put se u sezoni nadzora nad gripom 2021/2022 u prethodnoj izveštajnoj nedelji (od 21.3.2022. do 27.3.2022. godine) registruje laboratorijska potvrda sva tri tipa virusa gripa A (H1), A(H3) i tip B. Dominantan tip gripa u cirkulaciji je A(H3)", kažu u Institutu za javno zdravlje Srbija "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiolog dr Verica Ilić kaže da je ove godine grip malo zakasnio, da ga obično ima više u januaru i februaru.

"Sve se pomerilo, zbog korone. Virusi koji su bili suspregnuti zbog maski, izolacija, sa skidanjem maski i promenom ritma života počeli su da bujaju. Za očekivati je da će biti lepo vreme u aprilu, ljudi neće sedeti u zatvorenom prostoru već će boraviti napolju, tako da epidemija gripa neće imati nekakve veće razmere", rekla je ona.

Dete sa temperaturom
Shutterstock Dete sa temperaturom

Deca i grip

"U poslednjoj izveštanoj nedelji, kod starijih od 65 godina registruje se blago povećanje broja obolelih, dok se kod dece registruje pad", kažu u "Batutu".

Оpštе mеrе prеvеnciје

S оbzirоm nа каrакtеristiке prеnоsа virusа gripа, pоrеd prеpоruка zа јаčаnjе imunitеtа, prеpоručuјu sе оpštе mеrе prеvеnciје: izbеgаvаnjе blisкih коntакаtа sа оbоlеlim оsоbаmа, rеdоvnо prаnjе ruкu i izbеgаvаnjе dоdirivаnjа оčiјu, nоsа i ustа prljаvim ruкаmа, higiјеnа disајnih putеvа (pокrivаnjе nоsа i ustа priliкоm каšljаnjа i кiјаnjа pаpirnаtоm mаrаmicоm којu оdmаh nакоn upоtrеbе trеbа bаciti, а ruке оprаti tекućоm vоdоm i sаpunоm), čеstо prоvеtrаvаnjе prоstоriја, izbеgаvаnjе bоrаvка u zаtvоrеnim prоstоrimа gdе sе nаlаzi vеliki brој ljudi.

(Yumama)