Nova studija otkrila je vezu između dečje inteligencije i elektronskih uređaja. Naučnici smatraju da prekomerna upotreba pametnih telefona i tableta u ranom uzrastu smanjuje kognitivne veštine, kao i jezički i socijalno-emocionalni razvoj dece

Pitanje je zanimljivo i pre svega pravovremeno, jer su nove generacije od malih nogu izložene digitalnim uređajima. Ovo su otkrili istraživači sa Univerziteta Jiao Tong u Šangaju.

Studija, koja se nedavno pojavila na stranicama JAMA Pediatrics, obuhvatila je 152 dece koja su praćena od šest meseci do šeste godine. Vreme ispred ekrana je klasifikovano u 3 grupe:

- niska (deca koja provode oko sat vremena dnevno na takvim uređajima i to ostaje konstantno tokom vremena do 6. godine);

- povećavaju se u kasnijoj dobi (u ranom uzrastu su provodili vrlo malo vremena, ali su u kasnijoj fazi ovo povećavali, dostižući i do 4 sata dnevno );

- rast od najranijeg uzrasta (deca koja provode više od 2 sata dnevno ispred ekrana od 2 godine) .

Istraživači su zaključili da je prekomerno vreme ispred ekrana (i u kasnim i u ranim grupama rasta) takođe povezano sa lošijim kognitivnim i socijalno-emocionalnim razvojnim ishodima u poređenju sa vršnjacima u grupi sa niskom potrošnjom.

Tableti i pametni telefoni sa fiksnim vremenom

Naučnici su konačno otkrili da se intelektualne sposobnosti pogoršavaju kako se povećava količina vremena koje deca provode na uređajima. U obe grupe sa visokom potrošnjom uočeno je pogoršanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti. Tačnije: u rizičnijoj grupi je došlo do smanjenja veština kao što su radna memorija, brzina rasuđivanja i verbalno razumevanje za oko 8,23%, a u drugoj rizičnoj grupi za oko 6,68%.

Pored toga, ova deca su takođe imala 2% povećan rizik od razvoja bihejvioralnih ili psiholoških problema kao što je poremećaj pažnje i hiperaktivnost. Drugim rečima, rezultati ove studije sugerišu da su i trajanje i početak izlaganja ekranu važni u smislu kognitivnog i socijalno-emocionalnog razvoja dece.

Kinesko istraživanje samo potvrđuje ono što je već utvrđeno u prethodnim studijama. Najnovija, koju je sproveo Univerzitet u Kalgariju, pokazuje da preterano izlaganje dece digitalnim uređajima i ekranima progresivno utiče na njihov društveni razvoj, što dovodi do problema sa socijalizacijom i izgledom.

Povećava se i rizik od depresije, anksioznosti, hiperaktivnosti, poremećaja u društvenom ponašanju, kao i agresije i besa.

Naučnici objašnjavaju da, u skladu sa teorijom socijalnog učenja, deca mogu postati desenzibilizovana nakon višekratnog izlaganja i razviti agresivno ili nasilno ponašanje prema drugima.

BONUS VIDEO:

Agresivno ponašanje deteta sa autizmom TikTok/ super_solo_mon

 (Yumama/T.A.S.)