Nicanje zuba može da bude jako neprijatno kako za bebu tako i za roditelje. Obično počinje četiri dana pre nego što zub izbije kroz desni i traje još tri dana nakon toga. Tokom ovog perioda, vaša beba može da pokazuje različite simptome uključujući balavljenje, iziritiranost, griženje, trljanje desni, sisanje, smanjenu želju za čvrstom hranom.

Međutim nije redak slučaj da ovu fazu prati i temperatura, ali ona nekada može da "zavara" i zbuni roditelje. Temperatura je jedan od prvih simptoma ozbiljniji infekcija i bolesti kod dece, pa se često javi dilema da li detetu raste zub ili je bolesno?

Postoji stari mit koji kruži među roditeljima koji kaže da se visoka temperature povezuje sa nicanjem zuba. Blago povišena temperatura može da se pojavi tokom procesa izbijanja zuba i dešava se dan pre nego što probije kroz desni. Međutim, svaka temperatura viša od 38 ne bi trebalo da se uzme u obzir kao nuspojava nicanja zuba, već kao zabrinjavajući simptom koji zahteva odlazak kod pedijatra.

Beba, dete, plač, zubi
Shutterstock Beba plače zbog rasta zuba

S toga svaki ozbiljan simptom ne treba da se ignoriše i da se prepiše izbijanju zuba. Ako vaša beba pokaže neke od sledećih simptoma tokom nicanja zuba nemojte čekati odvedite je na pregled:

  • Temperatura viša od 38
  • Kašalj
  • Curenja nosa
  • Smanjeno mokrenje
  • Povraćanje
  • Ozbiljna dijareja

Neki od ovih simptoma mogu da prate i nicanje zubića, ali jedno je sigurno visoka temperatura ukazuje na infekciju.

(Yumama)