Prvo što roditeljima pada na pamet je: "Šta ako sam baš ja nosilac? A šta ako je moj partner? Treba li o sopstvenom trošku obaviti dodatne preglede? Šta ako je ovo ponašanje baš ono čega se plašim da ne prenesem na dete? Koja mentalna oboljenja su prenosiva i postoje li genetički testovi koji to mogu da otkriju?"

Istraživanja pokazuju da geni igraju veliku ulogu u mnogim mentalnim oboljenjima uključujući i: depresiju, anksioznost, opsesivno-kompulsivni poremećaj, hiperkinetički poremećaj(ADHD), bipolarni poremećaj i šizofreniju.

Sa druge strane, stvari se dodatno komplikuju zato što često kombinacija naslednih osobina i faktora okruženja u kome živimo može odlučiti da li će se poremećaj mentalnog zdravlja ispoljiti.

Ili jednostavno ovako, može se desiti da prenesete nasledne osobine detetu koje će ga učiniti sklonim depresiji ali to ne znači da će vaše dete nužno i patiti od depresije. Faktori okruženja u kom živite poput stresa, trauma i međuljudskih odnosa mogu uticati na to da li će se te osobine i ispoljiti.

Ovo vas verovatno neće ubediti i ublažiti vaše strahove. Verovatno ćete želeti nešto sasvim jasno što dolazi sa DNK analizama i testovima, uloliko želite da proverite šta će vaše dete naslediti od vas. Nažalost, još uvek ne postoje genetički testovi koji bi to mogli da potvrde.

Ali, evo šta sa sigurnošću znamo o naslednoj prirodi najčešćih mentalnih poremećaja:

1. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OCD)

Prema studijama iz 2000. sprovedenim na Džon Hopkins univerzitetu, OCD ima jaku porodičnu povezanost.

Istraživanja su pokazala da ukoliko imate srodnika prvo koleno (roditelj, brat ili sestra) koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, vaše šanse za dobijanje ove bolesti su pet puta veće nego kod prosečne osobe.

2. Anksioznost

Istraživanja koja su sprovedena na Madisonu- Univerzitetu u Viskonsinu, dovela su do zaključka da je veća verovatnoća da ukoliko su roditelji anksiozni i deca budu anksiozna.

Posmatranjem 600 mladih Rezus makaki majmuna, naših primarnih rođaka, naučnici su došli do zaključka da majmuni, isto kao i ljudi, mogu da se rode i da pate od anksioznosti i da je prenesu na svoje potomke.

3. Depresija  

Dokazano je da genetički faktori igraju veliku ulogu u određivanju da li ste skloni razvoju velikih depresivnih poremećaja (MDD).

Istraživanja koja su se sprovodila na blizancima pokazuju na porodičnu naslednost od 40 do 50 posto, a istraživanja sprovedena na porodicama ukazuju na dvostruko do četvorostruko povećanje verovatnoće MDD između srodnika prvog kolena.

4. Hiperkinetički poremećaj (ADHD) 

ADHD takođe ima jake genetičke veze. Istraživanja sprovedena na blizancima i porodicama, otkrila su 60 do 80 posto naslednih osobina poremećaja u deci i adolescentima.

5. Bipolarni poremećaj i šizofrenija

Naučnici iz Centra za genetičku edukaciju u Australiji kažu da je za bipolarni poremećaj ili manično-depresivnu psihozu i šizofreniju dokazano da imaju genetičke nasledne faktore. 

Ako imate istoriju bolesti u porodici, mogućnost da vaše dete razvije ovaj poremećaj raste sa brojem obolelih članova i njihovim stepenom srodnosti.

Ne dajte da vas ove statistike zaplaše, ukoliko i imate genetske predispozicije za neku bolest ili mogućnost da je prenesete na vaše dete- to ne znači da će se to i desiti. Do poremećaja dolazi usled kombinacije genetskih faktora i faktora okoline, kao i njihove konstantne interakcije.