Jedan od velikih problema današnjice je problem bračne neplodnosti, sa kojim se samo u Srbiji bori oko 300.000 parova. Za mnoge parove jedina nada leži u vantelesnoj oplodnji.

Da bi se uopšte prijavili za program vantelesne oplodnje parovi moraju da prođu kroz niz medicinskih i administrativnih priprema.
Administrativni deo pripreme započinje dobijanjem uputa za vantelesnu oplodnju od ginekologa, dok medicinska priprema podrazumeva analize koje rade oba partnera, kako bi mogli da budu uključeni u program vantelesne oplodnje.

O tome sa kakvim se problemima susreću parovi koji se prijavljuju za vantelesnu oplodnju i kroz kakve pripreme treba da prođu razgovarali smo sa Vesnom Milenković, predsednicom udruženja "Roda". Ovo udruženje je osnovano u maju 2012. godine kao jedinstveno udruženje na teritoriji Republike Srbije - koje se zalaže za prava pacijenata koji su prošli, prolaze ili žele da prođu proces vantelesne oplodnje.

Kada parovi treba da počnu da razmišljaju o vantelesnoj oplodnji?

- Period u kome ne dođe do trudnoće, a koji može da označava da postoji problem steriliteta, zavisi najviše od starosti pacijenata. Kod mladih parova (do 30 godina), očekuje se da u toku dve godine dođe do začeća. Ukoliko je starost ženskog partnera (najvažniji pojedinačni faktor reprodukcije) između 30 do 40 godina, posle godinu dana pokušaja je potrebno potražiti pomoć. Posle 40 godina, već je mnogo kraći period pokušavanja (do šest meseci). Nemogućnost začeća u ovom periodu bi trebalo da označi moguće postojanje problema.
Ranije su pacijenti upućivani na vantelesnu oplodnju kada druge metode ne uspevaju. Danas, s obzirom na njen uspeh i povećanu bezbednost, ova metoda se šire i ranije primenjuje. U slučaju da ne postoji specifičan, poseban uzrok steriliteta (kojeg je moguće otkloniti), vantelesna oplodnja se preporučuje ukoliko tri inseminacije (ubacivanje obrađenog semena u različite delove genitalnog puta) ne budu uspešne.

Koje sve uslove - u zdravstvenom smislu, parovi treba da ispunjavaju kako bi se prijavili za vantelesnu oplodnju? Da li postoji starosna granica i da li neke (hronične) bolesti mogu da budu prepreka?

- Uslovi za lečenje vantelesnom oplodnjom podrazumevaju da proces lečenja, kao i sama trudnoća, ne ugrožavaju zdravlje i život žene. To znači da ne postoje teže bolesti ili stanja koja mogu da budu komplikovana lečenjem ili trudnoćom (teške srčane bolesti, dijabetes, bubrežne bolesti, endokrine bolesti - jedan broj teških hroničnih bolesti).

Starosna granica nije oštro povučena. Pod prirodnim uslovima, žena može da začne od dvadesetih pa do 45. godine. Postoje izuzeci kada trudnoća dođe pre ili posle. Razne tehnike lečenja mogu da dovedu do trudnoće i u kasnijem životnom dobu, ali to može da dovede do rizika po zdravlje majke.PageBreak

priprema-za-vantelesnu-oplodnju

Koje preglede parovi treba da obave pre nego što odu na vantelesnu oplodnju?

- Za oba partnera je važno da se isključe infekcije - analizom krvi i briseva, zatim postojanje antitela (imunološki poremećaj), kao i da se uradi hormonski status ženskog partnera i analiza semena muškog partnera. Ukoliko se par prijavljuje za program koji finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje, neophodno je da se izvrše sledeće analize:

1. Oba partnera

Mikrobiološko ispitivanje:

- bakterije, hlamidija (Chlamidyia), mikoplazma (Mycoplasma)

- HbsAg, HCV, HIV, VDRL - serologija

2. Ženski partner

Hormonsko ispitivanje: dva do četiri dana od početka menstrualnog krvavljenja (jednokratno)

- FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, antimilerijan hormon (AMH)

Mikrobiologija:

toksoplazma (Toxoplasma gondii), rubela (Rubella) - serologija

Skrining grlića:

- bris po Papanikolau, kolposkopija

- ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom

- pacijentkinje kod čijih partnera je uredan nalaz spermograma (normospermia), potrebno je da dostave nalaz HSG i/ili laparoskopije i/ili histeroskopije

- ukoliko su imale prethodne operacije - u cilju lečenja steriliteta, potrebno je da dostave fotokopiju otpusne liste

- ukoliko je prethodno primenjen neki od postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (IUI, IVF, ICSI), potrebno je da dostave fotokopiju lekarskog izveštaja

Opšte pripreme:

krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije - neposredno pred postupak

3. Muški partner

- spermogram (ova vrsta pripreme je neophodna svim parovima, dok postoje i oni čija priprema zahteva dodatne analize, u zavisnosti od slučaja)

Starost analiza ne može da bude duža od godinu dana, izuzev briseva i ultrazvuka koji važe tri meseca, a analize hormona važe šest meseci.

Koje ostale uslove parovi treba da ispunjavaju?

Pored zdravstvenih uslova, neophodno je da ispunjavaju sledeće kriterijume:

- žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja

- žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece

- žene do napunjenih 40 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces vantelesne oplodnje (VTO) od strane Komisije za vantelesnu oplodnju nadležne državne zdravstvene ustanove

- očuvana funkcija jajnika

- normalni indeks telesne mase (manji od 30)

- svi oblici subfertilnosti muškarca, uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu

Udruženje RODA je osnovano, između ostalog, zbog toga jer smatramo da ovakvi kriterijumi nisu prihvatljivi, i zalažemo se za njihovu izmenu. Postoji mnogo parova koji ne ispunjavaju ove kriterijume, a medicinski imaju šanse da uspešno prođu kroz proces vantelesne oplodnje.PageBreak

Šta je sve potrebno od papirologije i administracije?

- Za pacijente koji sami finansiraju vantelesnu oplodnju, neophodna je lična i medicinska identifikacija.

Za one koje plaća Fond, neophodna je sledeća dokumentacija:

•    Uput za vantelesnu oplodnju od ginekologa

•    Partneri se javljaju lekarskoj komisiji filijale radi overe uputa, pri čemu ženski partner popunjava i potpisuje dokument koji sadrži lične podatke, podatke partnera i lični izbor za zdravstvenu ustanovu u kojoj će se, ukoliko postoji mogućnost, obaviti vantelesna oplodnja.

•    Pozitivnom odlukom Komisije za vantelesnu oplodnju, ženskom partneru se izdaje Potvrda zdravstvene ustanove o ispunjenosti uslova za proces vantelesne oplodnje. Trajanje izdate Potvrde iznosi šest meseci od datuma zasedanja komisije za vantelesnu oplodnju.

•    Muški partner se javlja lekaru radi obezbeđivanja uputa za zakazani termin za određenu zdravstvenu ustanovu u kojoj će dati uzorak za proces vantelesne oplodnje. Ukoliko se muški partner upućuje van sedišta filijale, javlja se lekarskoj komisiji filijale radi overe uputa za navedenu zdravstvenu ustanovu.

Udruženje RODA smatra da je jedan od problema nedovoljno korišćenje kapaciteta koje Srbija ima. Trenutno mnogo parova čeka na sam proces, ističu im izdate potvrde. Zato mislimo da je neophodno da privatne bolnice ponovo počnu da rade procese koje finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Na taj način, mnogo više parova će imati mogućnost da prođe kroz sam proces.

Koliko puta parovi imaju mogućnost da idu na vantelesnu oplodnju a da ne plaćaju? Koliko to kasnije košta?

- Ukoliko su ispunjeni svi kriterijimu koje je propisao Republički zavod za zdravstveno osiguranje, plaćaju se dva pokušaja vantelesne oplodnje. Treći pokušaj finansiraju lokalne zajednice (Beograd, Pančevo, Novi Sad), dok grad Niš plaća sve pokušaje vantelesne oplodnje. Prosečna cena procesa vantelesne oplodnje je
250.000-350.000 dinara.

Da li je svejedno da li će se vantelesna oplodnja obavljati u državnoj ili privatnoj instituciji? Da li parovi mogu da biraju gde će to da obave? Da li se u privatnim ordinacijama plaća neki dodatni iznos, iako je deo pokriven?

- U dosadašnjem periodu, pacijenti koje plaća Fond su imali izbor prava biranja institucije. Svakako da uspeh nije isti u različitim insitucijama, pa je potrebno da se dobro informišu o ustanovi u kojoj žele da prođu kroz proces vantelesne oplodnje.

Ukoliko Republički zavod za zdravstveno osiguranje plaća lečenje u privatnoj ustanovi, pacijent ne plaća nikakav dodatni iznos.
Udruženje RODA se, između ostalog, zalaže da sve neophodne informacije o procesu vantelesne oplodnje budu dostupne njenim članovima.

Koliko dugo se čeka na vantelesnu oplodnju od trenutka kada se par prijavi?

- Tokom poslednje godine je došlo do velike promene i zastoja u procesu vantelesne oplodnje, s obzirom da je Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO) obustavio finansiranje privatnm ustanovama. Stoga je poslednjih godinu dana došlo do toga da postoje liste čekanja, koje su bile od šest do devet meseci. Takva situacija je dovodila do isticanja važnosti odluke komisije, kao i medicinskih analiza. PageBreak

Koja je misija udruženja RODA?

Misija Udruženja "Roda" jeste da svojim članovima obezbedi što kvalitetnije uslove za vantelesnu oplodnju.
Ciljevi našeg Udruženja su sledeći:
● poboljšanje uslova vantelesne oplodnje
● stalna edukacija i informisanje svih parova na teritoriji Republike Srbije koji imaju problema sa začećem
● uticaj na zakonske propise koji se tiču vantelesne oplodnje
● poboljšanje transparentnosti ključnih podataka važnih za proces vantelesne oplodnje

Šta konkretno mogu da očekuju članovi udruženja, koju vrstu podrške i pomoći?

- Udruženje RODA će svojim članovima da obezbedi:
♦ razgovore sa stručnjacima u ovoj oblasti
♦ obilaske bolnica u kojima se radi proces vantelesne oplodnje
♦ povoljnije uslove za kredite za vantelesnu oplodnju u Banci Intesa

Kako se postaje član? Da li postoji članarina? Koje su obaveze članova?

- Član Udruženja RODA možete da postanete tako što ćete na našem sajtu: www.udruzenjeroda.webstarts.com da pronađete pristupnicu i pošaljete je na našu e-mail adresu. Članarina ne postoji, a obaveze članova možete da pročitate u statutu na našem sajtu. Sve novosti možete da pratite na našoj Fejsbuk stranici. Za sva pitanja, pišite nam na: udruzenje.roda@hotmail.com ili nas pozovite na telefon: 062/82-77-318.

Manja Perić Mitić