Unapred hvala

ODGOVOR 

Poštovana, 

trudoća ne predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa. Dalje davanje odgovora bi predstavljalo upućivanje i savetovanje kako da izigrate zakon. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja