Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mama iz Hrvatske: Da li moj suprug, koji radi u Srbiji, ima pravo na porodiljsko odsustvo?

Imam pitanje vezano za porodiljni dopust mog muža, odnosno oca mog budućeg djeteta. Naime, ja sam Hrvatica, zaposlena na neodređeno u Hrvatskoj, a on Srbin zaposlen na neodređeno u Srbiji. Zanima me je li moguće da on paralelno ...

Hvala unaprijed.

Poštovana,

Shodno članu 94 stav 5. Zakona o radu RS otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo do navršena tri meseca od dana porođaja u slučaju da majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo ( npr. izdržavanje kazne zatvora…). Ovo pravo otac deteta ima i kada majka deteta nije u radnom odnosu, odnosno kada je samo otac deteta u radnom odnosu. Zakonodavac je naglasio da za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, otac deteta ima pravo na naknadu zarade.

Zakonodavac je odredio da zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva i da otac deteta može da koristi ovo pravo.

Obzirom na napred navedeno i na važeću zakonsku regulativu možemo zaključiti da je Zakonom data mogućnost da otac deteta koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, nema smetnji da, po zasnivanju radnog odnosa majke deteta, zaposleni otac deteta, u dogovoru sa majkom, ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta, saglasno članu 94. stav 6. Zakona.
Zakonodavac je predvideo drugačiji način određivanja dužine odsustva u slučaju posebne nege deteta i odredio da jedan od roditelja deteta kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti, osim za slučajeve predviđene propisima o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da, po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, najduže do navršenih pet godina života deteta.


Shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom predviđeno je i da, kada otac deteta umesto majke, u skladu sa zakonom, podnese zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, uz dokaze  predviđene čl.2 ovog pravilnika, podnosi i dokaze o postojanju razloga predviđenih članom 94. stav 5. Zakona o radu, i to jedan od sledećih dokaza:


1) uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete;
2) izvod iz matične knjige umrlih za majku;
3) potvrdu ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora;
4) izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
5) rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava.


Pravo iz stava 1. ovog člana traje od dana ispunjenja uslova do prestanka razloga koji su onemogućili ili sprečili majku da se stara o detetu odnosno do isteka porodiljskog odsustva.

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik
Saradnik Centra za mame

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete strucnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama.

Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Vesti

Porodica