Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

11. 2017. - Zabrinuta trudnica: Da li imam pravo na naknadu i koju kada je firma u blokadi?

Trenutno sam na trudničkom bolovanju, 8. sam mesec. Firma u kojoj radim (na neodređeno) je u blokadi od januara meseca. Direktor kao fizičko lice uplaćuje doprinose direktno u trezoru Ministarstva za finansije, plate se ne isplaćuju ...

ODGOVOR

Poštovana,

kada je žiro račun preduzeća u dužem periodu u blokadi, postoji mogućnost da preduzeće otvori poseban namenski račun za isplatu bolovanja na koji će Služba dečije zaštite preneti sredstva za isplatu naknada zarada zaposlenim porodiljama, a preduzeće isplatiti "Kada preduzeće više od tri meseca ne isplaćuje zarade zaposlenima i žiro račun je u dužem periodu u blokadi u tom slučaju poslodavac i Služba dečije zaštite trebaju da primene Uputstvo o postupku i načinu obračuna i isplate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za zaposlene kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak i poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade. Takođe možete podneti prijavu inspekciji rada, koja se podnosi kada poslodavac krši neka prava zaposlenog, ili kada krši druge zakonske obaveze. Prijava se može podneti pismeno ili usmeno. Ne postoji propisani formular za podnošenje pismene prijave. Dovoljno je da se na listu papira detaljno opiše problem na koji se žali i okolnosti u kojima je nastao, i da se navedu podaci o poslodavcu, svoje ime i kontakt (adresa, broj telefona, mejl). Prijava inspekciji rada, može se podneti inspekciji rada u mestu gde je sedište poslodavca. Prijava se može poslati poštom ili faksom, ili je lično predati u kancelariji inspekcije. Može biti  podneta i usmeno, tako što će podnosilac prijave otići u inspekciju rada i ispričati svoj problem dežurnom inspektoru. Rok za završetak postupka je mesec dana od trenutka podnošenja prijave. Izuzetno, rokovi mogu biti produženi na dva meseca ukoliko je inspektoru potrebno više vremena da bi utvrdio činjenice. Na kraju postupka inspektor donosi rešenje -- dokument u kojem navodi opis situacije, utvrđene zakonske prestupe i spisak mera koje je tim povodom preduzeo. Inspektor je dužan da podnosioca prijave pismeno obavesti o tome kako je postupak završen i koje su mere preduzete. Podnosilac prijave,  tokom postupka ima pravo da se informiše o toku postupka po podnetoj prijavi. Neophodno je da Vaš poslodavac podnese dokaz da su računi firme blokirani I da popuni neophodne obrasce u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, ukoliko se radi o Beograđanima ili u gradskoj upravi prema sedištu firme.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica