Nakon što je Vlada Srbije donela odluku da autistični mališani imaju dozvolu da se kreću u vreme policijskog časa, sada je proširena i na sve ostale osobe koje imaju smetnje u razvoju. 

Pored dece, ova odredba se odnosi i na starije osobe koje imaju autizam ili druge smetnje. 

Iako je prvobitno bilo određeno vreme u koje smeju izlaziti, sada je došlo do promene - sve osobe sa smetnjama u razvoju mogu izlaziti u bilo koje vreme u toku dana. 

Ipak, mere koje su i dalje na snazi jesu to da sa njima može biti samo jedna osoba, i da ne smeju ići dalje od 200 metara od svog doma.