Muško ime Despot označava onoga ko je – „naslednik“; „gospodin“; „gospodar“; „koji je predodređen da vlada“; „koji je rođen da bude uspešan u svemu“.

Preneseno značenje imena Despot može da se posmatra i kao onaj koji „o svemu sam odlučuje“; „koji ne trpi da mu se protivureči“; „koji je egocentričan i samovoljan“; „koji svakome naređuje“; „koji je sebičan i koji se za sve pita“.

Lično ime Despot je nastalo prema istoimenoj tituli „despot“, koja je srpskog porekla, i znači nekoga ko je zemljoposednik; gospodin; gospodar; vlastelin; vladar; imućna osoba; uticajan.

Beba, dečak
Shutterstock Beba pije iz flašice

Prema etimološkim hipotezama ime Despot možda je nastalo od grčke reči „despotes; despoina“, u istom značenju gospodar ili gospodarica.

Muško ime Despot danas je dosta često u našoj zemlji i u zemljama regiona, a kod nas je naime postalo „odomaćeno“ posle Kosovske bitke.

(Yumama)