Muško ime Petar raspostranjeno je širom sveta, posebno u hrišćanskim zemljama. Apostol ovog imena zaslužan je za njegovu popularnost kroz vekove, a poreklo vodi od grčke reči „Petros“ (πέτρος), u značenju stena, kamen.

Jednom od svojih apostola, Simonu, Zebedejevom sinu, Isus je dao nadimak Petar da bi označio da će on biti stena na kojoj će se graditi hrišćanstvo. Ime u aramejskom obliku, Kefa, preneto je u grčki jezik, gde je dobilo formu „Petros“. Značenje „stena“, „temelj“ odnosi se i na patera, oca, onoga koji je bio glava u patrijarhalnom društvu.

značenje muškog imena Petar
Foto: Shutterstock Dečak i pas

Tako danas ime Petar živi u raznim oblicima, u svim delovima sveta. Britanci neguju formu Piers, Peter; Irci: Pierce i Pearse; Italijani: Piero i Pietro; Španci: Pedro; Francuzi: Pierre… U svakome od njih živi simbol nepokolebljivosti, odlučnosti, postojanosti.

Petar je prisutan u svakom vremenu, od fiktivnih, dečjih likova kakav je Petar Pan, do grandioznih vladara kakvi su bili Petar Veliki ili Petar II Petrović Njegoš.

Od Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, sa trgom napravljenim tako da poput dve ruke prima vernike i sve posetioce, do Petrove crkva u Rasu, tačnije Crkva Svetih apostola Petra i Pavla, najstarijeg spomenika crkvene arhitekture na prostoru Srbije, mnogo je znamenitosti koje nose ovo staro ime.

(Yumama)