Staro srpsko ime koje ima slovensko poreklo bilo je vrlo popularno ranije ali se zaboravilo. Poslednjih godina je sve popularnije, pa mnogi misle da je u pitanju 'moderno' ime.

U pitanju je ime Relja!

Značenje muškog imena Relja

Prenesena značenja imena Relja su – "osoba koja hrli prema svojoj sreći"; "onaj ko je brzoplet i nepromišljen"; "onaj koji je sjajan i vredan kao zlato"; "onaj ko ne razmišlja i ko je naivan"; "onaj ko je vredan divljenja i poštovanja"; "onaj ko je žustar i ko je brz u razmišljanju i delanju".

Beba
Shutterstock Beba

Poreklo imena Relja

Osnovna je etimološka pretpostavka da je ime Relja poreklom iz staro slovenskog jezika, te da je ili izvedenica od imena Hrebljan, ili od reči "hrliti" u značenju juriti; željno ići; žuriti; sa radošću ići prema nekome ili nečemu.

Jedna manje dokazana teorija etimologa jeste da ime Relja jeste poreklom iz staro hebrejskog jezika i to od ženskog ličnog imena Rahila, u značenju dobar; pitom; kao jagnje; miran; blag.

Nadimci za ime Relja

Ne postoje poznati nadimci za ovo ime jer je samo po sebi kratko. Postoje izvedena imena od Relja, a to su najčešće: Reljan; Hrelja; Reljo; Relio; Raul; Reio; Aurelio; Aurelije.

(Yumama)