Mlečnih zuba ima ukupno dvadeset. Oni vremenom ustupaju mesto stalnim zubima, kojih ima trideset dva.  Samim rastom i razvojem usta i vilica povećava se i prostor u koji se stalni zubi mogu smestiti. 

Stalni zubi dolaze na mesto mlečnih, a preostali se smeštaju u predeo vilice iza dela koji su zauzimali mlečni zubi. 

Kada niče prvi stalni zubić?

Prvi stalni zub koji niče je šestica i javlja se oko šeste godine. Za njom slede donji sekutići, pa gornji. Oko osme godine niču premolari, a zatim očnjaci između devete i jedaneste godine i drugi stalni molari u periodu između jedaneste i trineste godine. Sa nicanjem umnjaka(oko osamneste godine) završava se period izbijanja stalnih zuba. 

Da li se i na koji način mogu zaštititi stalni zubi?

Period smene zuba je od izuzetnog značaja za buduće oralno zdravlje dece. Tada se u usnoj duplji dešavaju intenzivne promene. U tom periodu su veoma važne redovne kontrole kod stomatologa, koji će odrediti specifične zaštitne mere za očuvanje zdravlja budućih stalnih zuba.

Sam period smene zuba može biti veoma stresan za dete. Zato su u tom periodu zastupljene brojne priče o zubićima, među kojima je posebno popularna ona o Zubić vili, koja skuplja mlečne i donosi stalne zubiće.

O zdravlju stalnih zuba potrebno je voditi računa upravo po njihovom nicanju, da bi se oni održali zdravim kroz duži vremenski period. Metode kao što su zalivanje fisura i primena fluorida (lokalna i/ili sistemska) umnogome mogu doprineti očuvanju zdravlja zuba. 

Končić ili odlazak kod zubara - kako se vade mlečni zubi?

Prilikom smene zuba dolazi do resorpcije odnosno topljenja korena mlečnih zuba, tako da oni počinju da se klate u ustima deteta. Tako da se dešava da potpuno rasklaćen mlečni zubić može da detetu sam ispadne, naročito tokom jela. Takođe sami roditelji, a često i bake i deke, vaspitači i ostali mogu izvaditi detetu rasklaćen zubić. Od davnina su se u našem narodu za to koristile različite metode, pogotovu je poznata i populrna ona kojom obvežu končić oko vrata zuba i povuku zubić. Međutim i tu treba biti veoma obazriv. Dešava se da mlečni zubići zadrže svoj koren, odnosno ne dođe do njegove resorpcije. Tako da mlečni zubić koji nije rasklaćen ne treba vaditi detetu, već se za to treba obratiti stomatologu.

Stomatolog će napraviti detaljan pregled i ukoliko je potrebno zubić izvaditi uz primenu anestezije, ili odložiti vađenje tog zuba.

Da li je potrebna posebna nega rane nakon vađenja zuba?

Nakon ekstrakcije mlečnih zuba nije potrebna neka posebna nega rane. Često se već nakon ispadanja mlečnog zuba u ustima vidi zametak stalnog zuba.

Šta ako stalni zub dugo ne izraste?

Ukoliko mlečni zubi dugo perzistiraju u ustima, ili se nakon ekstrakcije mlečnog zuba dugo ne pojavljuje zametak treba se obratiti stomatologu koji će utvrditi razlog zbog koga nicanje zuba kasni. Razlozi tome mogu biti brojni. 

Potpuno je normalno da redosled nicanja zuba može blago odstupati od prosečnog vremena nicanja. Međutim, postoje situacije da zametak stalnog zuba ne postoji. To se najčešće javlja sa poslednjim zubima u grupi (npr. trećim molarima, odnosno umnjacima, drugim premolarima ili dvojkama). Takođe postoje situacije kada postoji prepreka nicanju zuba, zub može biti impaktiran, odnosno blokiran u kosti, postavljen u nepravilnom položaju koji mu onemogućava prolaz, odnosno izbijanje u usnu duplju. Na osnovu stomatološkog pregleda i rengen snimaka stomatolog će uspostaviti pravilnu dijagnozu i plan dalje terapije.