Da li nam je zdravlje samo u zdravom voću ili povrću? U ovom ludom vremenu kada svi zatvaraju uši jer ne žele da čuju, oči jer ne žele da vide, ostavimo bar usta, ona će nam reći neke lepe, ohrabrujuće reči. Lepu reč koja vraća zdravlje i hrabri da idemo dalje. Lepa reč nam je kao topao čaj kada nas boli grlo. Lepa reč nam je kao lek kada smo bolesni.

L.E.C. Čabarkapa Dan zdravlja posvećuje deci i njihovom govornom, motornom, emocionalnom, mentalnom i fizičkom zdravlju. Da, i ovo je zdravlje. Zdravlje vašeg deteta. Zdrav govor, zdrava motorika, zdrave emocije.

Danas je Svetski dan zdravlja 7. 4. 2021. Posvetimo ga deci i njihovom razvoju. Kada pričamo o zdravlju deteta, ne govorimo samo o tome da li su mu zdravi svi zubi, da li pravilno sedi, hoda, skače, da li raste dovoljno za svoj uzrast, da li jede zdravu hranu, da li ide na spavanje na vreme. Da, brinemo i o svemu tome, ali zdrava verbalna komunikacija je ono što dete čini svojim, od čega dete "raste". Kada kažemo raste mislimo na sva ona pitanja koja hrane dečiju znatiželju, kroz koja dete uči, sve one reči kojim nam pokažu kako se dete oseća, šta voli, a šta ne, da li je gladno ili žedno. Sve kreće od komunikacije koja je pre prve reči bila neverbalna (gestovna), ali nam je ona i tada ukazivala na potrebe i želje deteta.

Da bismo znali da detetov govorno-jezički razvoj teče uredno bitno je da znamo koje su to govorne norme kroz koje dete treba da prođe od rođenja pa do polaska u školu.

Pokazni gest – Preteča govora. Zašto? Zbog čega? Pokazni gest je preteča govora. Gestovi se kod dece javljaju pre pojave prvih reči, podrazumevaju pokrete telom kojim se prenosi poruka.

Kontakt pogledom – Zašto? Zbog čega? Kontakt pogledom je jedan od pokazatelja detetove želje za ostvarivanjem komunikacije (pre nego što započnemo komunikaciju sa nekom osobom, prvo ostvarimo kontakt pogledom sa njom). Pokazatelj da je dete svesno sebe i osobe pored sebe.

Odazivanje na ime – Zašto? Zbog čega? Odazivanje deteta na poziv imenom nam je jedan od pokazatelja da nas dete čuje, percipira i da je svesno sebe i svog imena.

Gest za daj – Zašto? Zbog čega? Veliki pomak u napretku detetovog govorno-jezičkog razvoja, jer dete izražava svoje potrebe i želje. Važno je da gest prati i verbalizacija (izgovaranje reči daj), to je početak sponatne komunikacije.

Gest za mahanje (Pozdravni gest) – Zašto? Zbog čega? Uvek izmami osmeh i suze radosnice kod roditelja. Završetkom tretmana i polaskom kući dete nam maše, što znači da nam se na svoj način obraća i komunicira.

Baci pet (kompletiranje akcije) – Zašto? Zbog čega? Još jedan gest koji pored razumevanja govora uključuje i motorni pokret tj. akciju i kompletiranje akcije ukoliko je sagovornik započinje.

Telesna šema –Zašto? Zbog čega? Poznavanje telesne šeme je bitno zbog svesnosti sebe, svog tela i drugih osoba. Pokazuje nam i da dete razume, uspeva da izvrši nalog i da ima razvijen pokazni gest. U odnosu na uzrast potrebno je da dete poznaje određeni broj delova tela (što je dete starije poznavanje telesne šeme je kompleksnije).

Motorna imitacija (oralna praksija ) – Zašto? Zbog čega? Motorna imitacija je sposobnost deteta da izvede viđeni pokret. Imitacijom dete uči i stiče nove sposobnosti i veštine. Motorna imitacija je bitna kod izvođenja vežbi oralne praksije zbog toga što dete imitira vežbe koje mu pokaže logoped.

Verbalna imitacija (onomatopeja) – Zašto? Zbog čega? Govor se razvija učenjem i imitacijom. Verbalna imitacija je ponavljanje deteta onoga što je čulo. Najčešće počinje imitacijom zvukova iz prirode – onomatopejom.

Razumevanje – Zašto? Zbog čega? Razumevanje je sposobnost deteta da ono što je čulo percipira, obradi i da mu značenje.

Od prvih gestova do prvih reči, rečenica, od prvih pitanja pa do prvih zaključaka i njihovih sopstvenih mišljenja je dug put. Put koji je dug, ali prođe u treptaju oka. Put koji je duži za roditelje koji se bore da detetu olakšaju razvoj. Danas se podsećamo na značaj zdravlja i zdrave komunikacije. Komunikacije u svom pravom obliku- lepa i živa reč. U vremenu kada smo se sveli na modernu tehnologiju, na poruke, sms-ove, mejlove i na čitanje nečijih reči umesto na slušanje i razumevanje onog drugog ko nam se obraća, čini nam se da smo postali samo govornici u komunikaciji, ali ne i sagovornici, da bismo nekog drugog saslušali i pomogli mu.

Pročitajte i...