Predstavljamo vam aktivnosti koje su korisne za usvajanje brojeva, prebrojavanje, količinu, njihove odnose (manje, veće, jednako), sabiranje, oduzimanje. 

Za prvu aktivnost, korisnu za učenje računanja, vam je potreban materijal koji ćete iseći u obliku šaka. Kada isečete, zalepite ih na papir tako da budu zalepljeni samo dlanovi, a prsti ne. Dete može da savija prste u zavisnosti od traženih brojeva ili da postavlja brojeve u zavisnosti od broja savijenih prstiju.

Šake možete koristiti za imenovanje prstiju, određivanje leve i desne šake, formiranje pojmova pre i posle, prebrojavanje, koordinaciju oko-ruka.

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Za drugu aktivnost, korisnu za usvajanje brojeva, vam je potreban list papira i samolepljive kartice. Na papiru nacrtajte 30 pravougaonika tako da budu nepravilno raspoređeni po celom papiru.

U pravougaonika bez redosleda upišite brojeve od 1 do 10. svaki broj upišite u tri različite boje. Na samolepljivim karticama, takođe, ispišite brojeve od 1 do 10 u tri različite boje. Od deteta tražite da spoji svaki broj u odgovarajućoj boji sa brojem iste (odgovarajuće) boje na kartici i da ga zalepi u odgovarajući pravougaonik.

Ova aktivnost je korisna za decu predškolskog uzrasta i decu koja su krenula u prvi razred. Korisna je za učenje i utvrđivanje brojeva do 10, utvrđivanje boja, finu motoriku, vizuomotornu koordinaciju, koordinaciju ruku, vizuelnu percepciju, pretraživanje, pažnju. 

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabrakapa

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Za aktivnost koja je korisna za usvajanje veće, manje i jednako koristite obojene štapiće, brojeve i znakove. Zatim na stolu poređajte štapiće, a detetu dajte zadatak da stavi odgovarajući broj i znak ili da pokaže gde je odgovarajući broj štapića, a zatim da stavi odgovarajući znak.

Osim štapića u boji možete da koristite i karton ili papir, tako što ćete ih  iseći na delove iste veličine. Brojeve i znakove, takođe, možete da napišete na papirićima. Veoma je bitno da dete ove pojmove uči kroz primere koje može da doživi (opipa ili prebroji) kako bi lakše usvojilo i prenelo znanje i na teže zadatke.

Osim navedenog, ova aktivnost je korisna i za učenje količine, prebrojavanje, za usmeravanje i održavanje pažnje, produžavanje združene pažnje, koordinaciju oko – ruka i koordinaciju ruku.

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Foto: Logopedsko edukativni centar Čabarkapa