Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razvoj govora: Nepravilno izgovaranje glasova M, N, Nj

Kada bi deca trebalo da nauče da izgovaraju glasove "m", "n" i "nj" i kako roditelji mogu pomoći mališanima koji imaju problem sa izgovaranjem istih, savetuje logoped dr Nataša Čabarkapa.

 Izvor: Foto: Profimedia

Često roditelji ne obraćaju pažnju da li dete pravilno izgovara glasove M, N i Nj i da li ih diskriminiše (razlikuje) u govoru. Uglavnom obraćaju pažnju na one glasove koji imaju veće odstupanje u izgovoru. Takođe, dešava se da roditelji misle da je rano da dete ide kod logopeda ako ima tri i po godine i ne izgovara neki od ovih glasova. 

Jedan od prvih glasova koji se javlja u razvoju odojčeta je upravo glas M. Tome naravno doprinosi akt sisanja, jer je M glas koji pripada bilabijalnim glasovima što znači da se formira obema usnama. M i N su glasovi koji se javljaju zajedno između drugog i četvrtog meseca psihomotornog razvoja deteta kada se javlja i faza gukanja koja prethodi brbljanju te i prvoj reči. Neretko je prva reč upravo reč „mama“. M, N i Nj pripadaju grupi nazala, odnosno nosnih glasova. Nazivamo ih nazalima zbog toga što prilikom izgovora ovih glasova jedan deo vazdušne struje prolazi kroz nos, a drugi kroz usta. Nazali su zvučni glasovi što znači da prilikom izgovora glasnice trepere. Trogodišnje dete je sposobno da pravilno upotrebljava M i N u rečima. Najteži glas za izgovor iz ove grupe je Nj koji se kasnije formira. Trebalo bi da se javi do uzrasta od tri godine i šest meseci. 

Povezane vesti

Uzroci nepravilnosti u izgovoru nazala leže u sprečenosti nosnog disanja usled polipa, devijacije nosa, uvećanog trećeg krajnika, otečenih krajnika.Takođe, uzrok može biti oštećen sluh kao i rascepi usana i nepca. Kada postoje ovakve anomalije govornih organa prvo će intervenisati lekar, a posle logoped. Pored navedenog, čest uzrok nepravilnog izgovora ovih glasova je nedovoljno razvijen fonemski sluh ili loš govorni model. 

Pre postavljanja glasova potrebno je da se rade vežbe oralne praksije kako bi detetov govorni aparat (usne, jezik) bio spreman za izgovor ovih glasova. 

Glas M – da bi Sina bio Sima, da bi son bio som

Prilikom izgovora glasa M usne su priljubljene, a potom se naglo otvaraju. Vazdušna struja prolazi kroz nos. Jezik je miran i položen.

Nepravilan izgovor glasa M se odlikuje:

- neizgovaranjem glasa (omisijom),

- nedovoljno jasniim izgovaranjem glasa (distorzijom),

- zamenjivanjem (supstitucijom) sa drugim glasovima, najčešće glasovima P i B.  

Na mlađim uzrastima može se javiti da deca zamene glas M sa drugim glasovima. Isto tako deca izostavljaju ovaj glas u rečima sa većim brojem suglasnika što opada sa uzrastom. Kod dece sa oštećenim sluhom glas M se zamenjuje glasovima P i B. Zamenjivanje glasom V se javlja kod dece sa rascepom usne ili nekom težom ortodonskom anomalijom kada usne nisu u stanju da se spoje.

Vežbe za pravilnu artikulaciju glasa M  

Nakon vežbi oralne praksije, tretman glasa M počinje tako što logoped pokazuje položaja usana i izgovara glas.

- Dete može prstom opipati nozdrve koje u momentu artikulacije zatrepere.

- Detetu može da se pokaže kako ogledalce zamagli ispred nosa pri izgovoru M.

- Glas se izgovara u slogovima u kombinaciji sa vokalima:

MA, ME, MI, MO, MU

AMA, EME, IMI, OMO, UMU

AM, EM, IM, OM, UM

Dete se stimuliše da oponaša onomatopeje: 

- Kako medved mumla: mmmmmmmm

- Kako krava muče: muuu, muuu

- Kako mačka mauče: mau, mau 

Povezane vesti

Kada dete usvoji pravilnu poziciju govornih organa za izgovor glasa M artikulacija se vežba kroz izgovaranje reči koje sadrže glas M. Prvo se vežbaju reči sa inicijalnim položajem glasa M (glas M na početku reči), medijalnim položajem glasa M (glas M u sredini reči), zatim sa finalnim položajem glasa M (glas M na kraju reči). Nakon toga se radi izgovaranje reči koji sadrže dva glasa M. Pored reči artikulacija i automatizacija glasa se vežba kroz rečenice, pesmice, priče u slikama, priče i spontani govor.

Inicijalni položaj glasa M: mali, meko, mit, moda, muka...

Medijalni položaj glasa M: dama, teme,zima, Toma, kuma...

Finalni položaj glasa M: sam, kalem, lim, dom, rum...

Reči koje sadrže dva glasa M: mama, melem, Mima, momak, mumija...

Rečenice koje sadrže glas M: Medved mumla. Majka mesi kolače. Moma ima maramicu.

Najnovije

Vesti

Porodica