Oni su neprijateljski raspoloženi i neposlušni. Mogu da ukradu i unište imovinu, da budu verbalno i fizički nasilni. Ova vrsta ponašanja često znači da dete pokazuje znake antisocijalnog ponašanja. Antisocijalno ponašanjem se može upravljati, ali može dovesti do ozbiljnijih problema u odraslom dobu ako se ne leči, kako prenosi Helth line.  Ako ste zabrinuti da vaše dete ima antisocijalne sklonosti, pročitajte dalje da biste saznali više.

Šta je antisocijalno ponašanje u detinjstvu?

Antisocijalno ponašanje karakteriše:

 • agresija
 • otpor prema autoritetu
 • lažljivost
 • inat

Ovi problemi u ponašanju se obično pojavljuju u ranom detinjstvu i tokom adolescencije, i češći su kod dečaka.

Faktori rizika za asocijalno ponašanje kod dece

Faktori rizika za antisocijalno ponašanje uključuju:

 • loše školsko i komšijsko okruženje
 • genetiku i porodičnu istoriju
 • loše i negativne roditeljske prakse
 • nasilan, nestabilan ili buran život u kući

Hiperaktivnost i neurološki problemi takođe mogu da izazovu antisocijalno ponašanje. Utvrđeno je da su mladi sa poremećajem hiperaktivnosti deficita pažnje (ADHD) u većem riziku razvoja antisocijalnog ponašanja.

Koji su simptomi asocijalnog ponašanja kod dece?

Antisocijalno ponašanje se povremeno može da se identifikuje kod dece od 3 ili 4 godine i može dovesti do nečeg ozbiljnijeg ako se ne leči pre 9. godine ili trećeg razreda.

Simptomi koje dete može da pokaže uključuju:

 • uvredljivo i nasilno ponašanje prema životinjama i ljudima
 • laganje i krađu
 • pobunu i kršenje pravila
 • vandalizam i drugo uništavanje imovine
 • hroničnu delinkvenciju

Istraživanja pokazuju da je antisocijalno ponašanje u detinjstvu povezano sa većom stopom zloupotrebe alkohola i droga u adolescenciji.

Antisocijalno ponašanje ličnosti kod dece

Teški oblici antisocijalnog ponašanja mogu da dovedu do poremećaja ponašanja ili dijagnoze opozicionog prkosnog poremećaja. Antisocijalna deca takođe mogu da napuste školu i imaju probleme sa zadržavanjem posla i zdravih odnosa. Ponašanje takođe može dovesti do antisocijalnog poremećaja ličnosti u odraslom dobu. Odrasli koji žive sa antisocijalnim poremećajem ličnosti često pokazuju asocijalno ponašanje i druge simptome poremećaja ponašanja pre 15. godine.

Neki znaci antisocijalnog poremećaja ličnosti uključuju:

 • nedostatak savesti i empatije
 • nepoštovanje i zloupotrebu ovlašćenja i prava ljudi
 • agresijeu i nasilne sklonosti
 • bahatost
 • korišćenje šarma za manipulaciju
 • nedostatak kajanja

Sprečavanje asocijalnog ponašanja

Rana intervencija je ključna za sprečavanje antisocijalnog ponašanja. Centar za efektivnu saradnju i praksu predlaže da škole razviju i sprovode tri različite strategije prevencije.

1. Primarna prevencija

Uključivanje učenika u aktivnosti širom škole koje bi mogle da odvrate od antisocijalnog ponašanja, kao što su:

 • podučavanje rešavanju sukoba
 • veštine upravljanja besom
 • emocionalnu pismenost

2. Sekundarna prevencija

Ovo cilja na učenike koji su u opasnosti da razviju antisocijalne tendencije i da ih uključe u svoje aktivnosti, uključujući:

 • specijalno podučavanje
 • časove društvenih veština u malim grupama
 • savetovanje
 • mentorstvo

3. Tercijarna prevencija (lečenje)

Treći korak je nastavak intenzivnog savetovanja. Ovo pomaže asocijalnim učenicima sa hroničnim obrascima delinkvencije i agresije. Centar predlaže da porodice, savetnici, nastavnici i drugi ujedine napore za lečenje i pomoć deci sa asocijalnim ponašanjem.

Načini lečenja antisocijalnog ponašanja

Drugi načini lečenja antisocijalnog ponašanja uključuju:

 • obuku u veštinama rešavanja problema
 • kognitivno-bihejvioralnu terapiju
 • bihevioralna porodične intervencije
 • porodičnu terapiju i terapiju adolescenata

Istraživanje je pokazalo da toplina i privrženost, razumna disciplina i autoritativan stil roditeljstva imaju pozitivne rezultate za decu. Ovo im može pomoći da stvore pozitivne odnose i poboljšaju školski uspeh.

Sledeći koraci

Normalno je da deca i tinejdžeri ispoljavaju neke antisocijalne tendencije, poput povlačenja ili blagog buntovništva. Ali za neku decu te tendencije mogu da signaliziraju nešto alarmantnije. Razgovarajte sa svojim detetom ako ste zabrinuti zbog njegovog ponašanja kako biste imali bolji osećaj šta se dešava iz njihove perspektive. Obavezno razgovarajte i sa lekarom kako biste mogli da smislite efikasan plan za lečenje antisocijalnog ponašanja vašeg deteta. Važno je da rešite probleme u ponašanju što je ranije moguće u detinjstvu kako biste sprečili ozbiljniju dijagnozu u budućnosti.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Kineski mališani uče da kuvaju u vrtići TikTok/scene_of_asia