Portal YuMama objavio je u aprilu 2018. tekst preuzet sa sajta "Natural news", o navodnoj supstanci koja uzrokuje "sve veći broj slučajeva dece sa autizmom".

Informacije u tekstu nisu bile tačne i ovom prilikom ih ispravljamo.

Tekst je bio preuzet sa sajta koji promoviše informacije o navodnim efektima raznih hemijskih supstanci na ljudsko zdravlje, i sadržao je netačne informacije. U njemu je bila citirana naučnica dr Stefani Senef, čiji su stavovi o biološkim mehanizmima autizma i drugih bolesti više puta bili dovođeni u pitanje. Njene tvrdnje da će "do 2025. godine svako drugo dete imati dijagnozu autizma" već je osporio portal za proveru činjenica "Snopes", i u analizi utvrdio da su nedokazane.

U tekstu se dalje pominjala navodna veza supstance glifosat i pojave autizma i bili su citirani navodni podaci američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Ali u izveštaju te ustanove ne pominje se autizam, kako je bilo navedeno u našem tekstu.

Poremećaji iz spektra autizma spadaju u grupu neurorazvojnih poremećaja za čije nastajanje postoji više faktora, genetskih i onih iz sredine. Rezultati navedenih istraživanja nisu dokaz da je uzrok autizma izlaganje pesticidima. niti na bilo koji način garantuju da će izbegavanje izloženosti pesticidima neposredno pre, tokom trudnoće i u prvoj godini života deteta "eliminisati rizik" za javljanje poremećaja iz spektra autizma. Izvinjavamo se čitateljkama.